Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Subsidie Elektrisch Varen Friesland groot succes

Subsidie-plafond werd per 9 oktober 2014 bereikt

 

In bijna 10 maanden tijd is de door de Provinsje Fryslân vorig jaar beschikbaar gestelde < € 3 ton volledig z.g. "beschikt". Daarmee is de "pot op" en kunnen er dus geen nieuwe aanvragen meer gedaan worden.

 

Het bereikt zijn van het subsidie-plafond heeft geen consequenties voor de thans lopende (positief beschikte) aanvragen.

 

Grote vraag is nu wel hoe het nu verder moet met de ontwikkeling van elektrisch en hybride varen in Friesland, want voor veel bootbezitters was de Provinciale subsidie vaak het duwtje in de rug om voor e-varen te kiezen.

 

SEFF als Friese e-varen stichting zal hier stellig mee aan de slag gaan, zodat Friesland, als het om elektrisch varen gaat, haar koppositie ook de komende jaren verder uitbouwt.


De 50% subsidieregeling voor laadpalen is per 31-12-2015 gestopt.

Frysk Gedeputeerde Jannewietske de Vries

op 4 november 2013 met de aankondiging

van een volgende E-V subsidie tranche.

Aanvullende subsidie mogelijkheden per november 2013


 • Verruiming bovengrens subsidie voor in-, of ombouw naar elektrisch of hybride varen
 • Nieuwe subsidie bij in-, of ombouw naar elektrisch of hybride
  varen voor Lithium batterijen en zonnepanelen voor aan boord

 

Op 4 november 2013 op de SEFF Elektrisch Varen Conferentie kondigde  Gedeputeerde van de Provincie Friesland Mevrouw Jannewietske de Vries de volgende uitbreidingen op de subsidies voor elektrisch of hybride varen aan:

 

 • verruiming van de motorvermogen bovengrens voor in- en ombouw van 16 naar 30 kW
  per aandrijflijn.                     klik hier
 • een tweetal nieuwe subsidiemogelijkheden, te weten die bij het toepassen op een elektrisch of hybrideaangedreven boot van:
  - Lithium batterijen en/of     klik hier
  - Zonnepanelen.                     klik hier
  Deze beide subsidies kunnen alleen in combinatie met gelijktijdige in-, of ombouw van een boot naar elektrisch of hybride varen worden aangevraagd.


Vraagt u altijd eerst uw subsidie bij de Provinsje Fryslân aan alvorens u zelfs maar een offerte voor akkoord tekent

 

Voor de meest gestelde vragen en antwoorden bij deze aanvullende regeling Klik hier  


 Klik hier voor het aanvraagformulier bij deze nieuwe regeling

 

 

Subsidie voor in-, of ombouw naar elektrisch of hybride varen:

Het betreft hier de toevoeging van de vermogensklassen 22 en 30 kW per aandrijflijn:

Subsidie voor het toepassen van Lithium batterijen bij in-, of ombouw naar elektrisch of hybride varen:

Als u bij de in-, of ombouw van uw boot naar elektrisch of hybride varen meteen ook kiest voor het volledig voeden van de elektromotor uit Lithium batterijen dan gelden onderstaande subsidiebedragen per aandrijflijn:

Voor het verkrijgen van de subsidie voor Lithium batterijen geldt het volgende:

 • De subsidie bedragen zijn vastgesteld bij maximaal 3 kWh Lithium per kW geïnstalleerd S1 motorvermogen.
  Voorbeeld, heeft uw boot een 5 kW S1 elektromotor, dan geldt het subsidie bedrag uit de tabel bij voor < 6 kW motorvermogen.
 • Voor het aan boord installeren van de Lithium batterijen gelden de z.g. Minimale eisen elektrisch varen van de Provinsje Fryslân. Klik voor download hier

  Daarenboven geldt een aantal specifieke vereisten, te weten:
 • het lithiumbatterijpakket dient volgens de specifieke richtlijnen van de fabrikant door een daartoe door de fabrikant geautoriseerde installateur in de boot opgesteld te zijn;
 • het laden en ontladen van het lithium batterijpakket dient bewaakt te worden door een zgn. Battery Management System (BMS);
 • indien leverbaar bij het toegepaste batterijtypeop dient op een speciaal display, aangestuurd vanuit dit BMS minimaal status inclusief eventuele foutcodes van het totale batterijpakket afleesbaar te zijn, alsmede per batterijblock de batterijspanning en ontlaadstatus per block;
 • dit display dient direct in het zichtveld van de schipper bedienbaar en afleesbaar te zijn, indien sprake van twee stuurposities geldt deze vereiste voor beide stuurposities
 • in het boordboek dient uitleg gegeven te worden omtrent de specifieke informatie zoals deze op het display beschikbaar is;
 • een te installeren lithium pakket mag, afgezien van de andere eisen ten aanzien van de minimale grootte van batterijpakketten zoals in de subsidie regelingen voor in- en ombouw naar elektrisch varen gesteld, niet zwaarder belast kunnen worden dan tot 2 maal de gespecificeerde nominale capaciteit, als dit al is toegestaan in de specificaties van de betreffende batterijfabrikant;
 • voor het laden moet gebruik gemaakt worden van een specifiek voor lithium batterijen geschikte lader, die daarbij zo mogelijk wordt aangestuurd door het BMS, daarbij rekening houdende met de door de batterijfabrikant  opgegeven specificaties voor het laden.

 

 

 

Subsidie voor het vanuit zonnepanelen mede voeden van het batterijpakket van een elektrisch of hybride aangedreven boot:

Als u in uw bestaande, nieuwe, of naar elektrisch of hybride varen om te bouwen boot kiest voor het laten aanbrengen van standaard of flexibele overloopbare zonnepanelen met bijbehorende randapparatuur, dan gelden de subsidie bedragen in onderstaande tabel:

 

De subsidie wordt hoger naar mate u effiëntere (vaak ook duurdere) panelen toepast.

Dit geldt vanaf 160 Wattpiek per m2.


Zijn uw panelen minder efficiënt, dan wordt in dezelfde evenredigheid uw subsidie lager.

 

Omdat de bepaling van de subsidiehoogte een tamelijk complexe berekening vergt is er een rekenmodule:

 

 

 Vult u in de linker kolom de gegevens van de zonnepanelen die u wilt gaan toepassen in en klikt u op bereken

 

Hoe e.e.a. budgettair uitpakt?

 • Bij 6,4 m2 standaard zonnepanelen à totaal 1.000 Wp, kosten enkel de panelen circa  € 1.000, exclusief de kosten van de solarinverter en de installatie kosten. De subsidie bedraagt dan circa  € 500

 • Voor 6 m2 flexibele overloopbare panelen zonnepanelen à totaal 1.000 Wp, kosten enkel de panelen circa  € 10.000, exclusief de solarinverter en de installatie kosten. De subsidie bedraagt dan circa  € 3.600

  Foto: standaard panelen op de "Trekschuit"

 

Hoe dit in de praktijk vaart ?

1.000 Wp is de opbrengst onder de meest ideale omstandigheden, volle zonneschijn en voor alle panelen in het systeem de ideale instralingshoek.

 

Gaat u voor de gemiddelde opbrengst uit van 70%.

Dit betekent dat u bij zonneschijn 700 Watt per uur aan boord opwekt met deze zonnestroom installatie, dit is ongeveer het verbruik van een 6 meter boot van 1.000 kg met een moderne e-aandrijving bij 6 km/u.

   Foto: flexibele overloopbare, al zal dat hier niet kunnen, panelen op een Duffty 

Let op:

het met zonnecellen aan boord zelf opwekken van stroom betekent niet, dat er geen lader meer nodig zou zijn. Voor loodbatterijen geldt, dat deze periodiek met voldoende laadstroom (10% - 20% van de nominale C20 capaciteit van het batterijpakket) doorgeladen moeten worden. Deze vereiste geldt in mindere mate voor Lithium batterijen en deze zijn ook geschikter voor de tussenladingen die ontstaan als de zon gaat schijnen.

 

Voor het verkrijgen van de subsidie voor zonnepanelen gelden de volgende regels:

 • Voor het aan boord laten installeren van de zonnepanelen gelden de z.g. Minimale eisen elektrisch varen van de Provinsje Fryslân.
  Klik voor download hier

  Daarenboven geldt één specifieke vereiste, te weten:
 • De zonnestroom opwekkingsinstallatie inclusief de bijbehorende randapparatuur dient volgens de specifieke richtlijnen van beide fabrikanten door een daartoe geautoriseerde installateur vast op de boot aangebracht te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen en antwoorden:

In aanvulling op onze eerdere veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de subsidieregelingen van de Provinsje klik hier vindt u hier een aantal specifieke vragen en antwoorden met betrekking tot Lithium batterijen en zonnestroom installaties.

 

Ik wil m'n lood batterijen vervangen door Lithium, mag ik dit wel zelf doen, want alle bekabeling ligt er toch al?

Neen, voor het door Lithium batterijen vervangen van loodbatterijen in een bestaande elektrische of hybride boot wordt geen subsidie verleend. Dit heeft te maken met het algemene uitgangspunt, dat er slechts éénmalig per boot subsidie door de Provinsje wordt verleend.

 

Ben ik verplicht 3 kWh aan Lithium per S1 kW motorvermogen te installeren?

Er gelden twee criteria:

 • de batterij capaciteit moet toereikend zijn voor 4 uur varen bij 60% rompsnelheid
 • als de betreffende batterijfabrikant het toe staat, dan mag de minimale batterijcapaciteit de helft zijn van het geïnstalleerde S1 motorvermogen, of te wel een maximale belasting van 2C op de batterijen geven.

 

In de praktijk betekent dit dat er alleen voor boten met een extreem te grote motor volstaan zou kunnen worden met een wat kleiner batterijpakket, want je moet natuurlijk nog wel voldoende energie bij je hebben.

Voorbeeld een 1.600 kg wegende sloep met een 20 kW S1 motor:

daar heb je, overigens nog wel afhankelijk van de vaarwensen, geen 60 kWh aan Lithium voor nodig. Daar kom je met 30 kWh ook een heel eind mee.

 

Ik wil nu een qua grootte een minimaal Lithium pakket in m'n boot laten installeren en dat als het in de praktijk toch te klein blijkt volgend jaar uitbreiden. Kan ik dan opnieuw subsidie krijgen?

Nee, de regeling staat dit niet toe.

Dit heeft te maken met het algemene uitgangspunt, dat er slechts éénmalig per boot subsidie wordt verleend.

 

Hoe moet ik de capaciteit van de bij mij geïnstalleerde Lithium batterijen aantonen?

In beginsel kunt u volstaan met de factuur van uw installateur, het daarin vermelde type batterijen moet wel overeenkomen met de aanduiding op de batterijen en gespecificeerd worden op de website van de betreffende fabrikant.

 

Mag ik ook de zonnepanelen op mijn botenhuis monteren?

Neen, de subsidie geldt enkel voor op de boot vast aangebrachte panelen.

 

Is het toegestaan in combinatie met zonnepanelen geen lader aan boord te installeren?

Neen, de Minimale eisen van de Provinsje vereisen een lader aan boord.

 

Ik wil nu om te beginnen een klein zonnecellen pakket  op m'n boot laten installeren en dat eventueel  over een jaar uitbreiden. Kan ik dan opnieuw subsidie krijgenNee, de regeling staat dit niet toe.

Nee, de regeling staat dit niet toe.

Dit heeft te maken met het algemene uitgangspunt, dat er slechts éénmalig per boot subsidie wordt verleend.?

 

Ik heb nu zonnepanelen op m'n boot die al vijf jaar oud zijn en ik zou ze willen vervangen door panelen met een hoger vermogen, kan dat?

Ja, de regeling sluit dit niet uit.

 

Hoe moet ik aantonen wat het Watt piek vermogen van de bij mij geïnstalleerde zonnepanelen is?

In beginsel kunt u volstaan met de factuur van uw installateur, het daarin vermelde type panelen moet wel gespecificeerd worden op de website van de betreffende fabrikant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekentool subsidie zonnepanelen
Invoer    
Type panelen listbox  
Watt piek per paneel 200 Wp
lengte 1580 mm
breedte 810 mm
aantal panelen 5 stuks
Output    
Watt piek per m2 156,3 Wp
Oppervlakte systeem 6,4 m2
Rendement correctie 97,7% factor
Totaal systeem 1000 Wp
Subsidie systeem          488  
     

©2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly