Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Maandag 4 november 2013 op De Pollepleats in Westhem

 

Fryslân zet zich met Elektrisch Varen opnieuw op de kaart

 

Eelke Lok van Omrop FrtslânMeer dan honderd genodigden uit heel Nederland kwamen naar de door SEFF (Stifting Elektrysk Farre Fryslân) voor deze conferentie uitgekozen locatie midden op het Friese land. Dagvoorzitter was Eelke Lok van Omrop Fryslân.

SEFF stelde de aanwezigheid van de beide pioniers van het elektrisch varen in ons land zeer op prijs:

de heren Hans Asijee en Wim Renssen.

Op de foto's verwelkomt SEFF voorzitter Wilco Waller met zijn echtgenote Carola Waller de heer Wim Renssen,

op de volgende foto Hans Asijee in gesprek met o.a. Adrie van Mil van Jachtwerf Reeuwijk.

 

 

Het was Frysk Gedeputeerde Jannewietske de Vries die met een elektrische boot aanlandde bij De Pollepleats in Westhem om daar de door SEFF  belegde E-varen Conferentie te openen.

Zij kwam aanvaren met de boot van Roelofunderweis.eu   De boot kreeg bij de opening van BOOT Holland in 2012 onder haar toeziend oog, in drie minuten tijds een elektrische aandrijving. Die eigenlijk als POD aandrijving onder de boot werd gebouwd, want het betrof hier een ringmotor van De Stille Boot. klik hier

Aan de steiger werd mevrouw de Vries verwelkomd door scheidend SEFF bestuursvoorzitter Wilco P. Waller.
In zijn welkom speech liet Wilco Waller de vijf jaar die SEFF nu bestaat de revue passeren.

Hij benadrukte daarbij tegenover Gedeputeerde de Vries nog eens  hoe belangrijk nog de voortdurende ondersteuning vanuit de Provinsje voor de verdere ontwikkeling van e-varen is.
Nieuwe subsidie voor Lithium batterijen en zonnepanelen voor op de boot
De Gedeputeerde kwam niet met lege handen.
Zij kondigde in haar openingsspeech een tweetal aanvullende subsidieregelingen aan, die het elektrisch varen in Frylân een extra boost moeten geven op weg naar 3.000 e-boten in 2015.

Met deze nieuwe regelingen, die strikt genomen een verbijzondering van de bestaande regelingen zijn, maakt het Friese Provinciaal Bestuur andermaal duidelijk, dat het haar menens is Fryslân de voortrekkersrol te laten blijven spelen in de ontwikkeling van elektrisch varen in ons land.

De subsidie regeling ondersteunt E-vaarders bij de aanschaf van Lithium batterijen, waardoor het mogelijk wordt meer typen boten elektrisch aan te drijven. Of anders gezegd, door de grotere energie capaciteit van Lithium batterijen kunnen boten waarvoor loodbatterijen “te zwaar” zijn nu ook elektrisch varen.

De tweede subsidie behelst het met zonnecellen opwekken van energie aan boord. Hierbij speelt de regeling in op de beperkte ruimte aan boord door aan de meest efficiënte zonnepanelen de hoogste subsidie toe te kennen.

Beide subsidies zijn gekoppeld aan het geïnstalleerde motor- en PV-vermogen en dekken circa tot 30% van de kosten. De bestaande regeling voor in-, of ombouw van boten naar elektrisch of hybride varen is uitgebreid van maximaal 16 kW naar motorvermogens tot 30 kW.

 

 

Detailinformatie en een uitgebreide toelichting op deze regelingen vindt u op deze website  nadat de regelingen zijn gepubliceerd in het Provinciaal Blad. klik hier

 

Daarnaast kondigde zij de openstelling in 2014 van een vaarroute speciaal voor elektrische boten aan. Deze loopt van Oudega (W) naar Heeg.

SEFF kreeg een nieuwe voorzitter, Haije Talsma volgt Wilco P. Waller op

De SEFF E-Varen Conferentie werd vervolgens geopend door het, onder het toeziend oog van de Gedeputeerde, tekenen door Wilco Waller en SEFF's nieuwe bestuursvoorzitter Haije Talsma, Wethouder in de Gemeente Fewerderadiel, van de voor de voorzitterschapswisseling vereiste documenten.
Mevrouw de Vries feliciteerde de nieuwe voorzitter met zijn benoeming en sprak daarbij de wens uit de goede contacten met SEFF te kunnen continueren.
 
Daarna was het Steven Duursma, Projectleider elektrisch varen bij de Provinsje Fryslân, die in kort bestek schetste wat de Provinsje in de periode  allemaal voor de water- sport en vanaf 2009 voor het E-varen heeft gedaan.
Aansluitend belichtte Roos Geelhoed, programma manager duurzame mobiliteit bij de Provinsje Fryslân, in de context van de uitverkiezing van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad in 2018, de plek van elektrisch en hybride varen daarin.

De volgende spreker was Sarah Bork, promovendus aan de TU-DELFT en bij NHL, met de uitkomsten van haar promotieonderzoek:
“hoe wel en niet e-varende watersporters tegenover elektrisch varen staan”. 

Uitkomsten die zeer van belang zijn voor een betere positionering van EV. 

De onderzoeksresultaten van Sarah zullen in de komende periode via EV-NL met de EV-branche gedeeld worden, teneinde de gezamenlijke marketingstrategie hierop te enten.    
Anton Schiere, secretaris van SEFF gaf daarna aan hoe elektrisch aandrijven een substantiële bijdrage levert aan de reductie van ons brandstofverbruik. En wat er daartoe zoal flankerend op het gebied van rompvorm, materiaalkeus, hybride aandrijven en batterij-techniek gaande is.  Een samenstel van ontwikkelingen gericht op het verbeteren van de prestaties van e-varen, leidend tot misschien wel een compleet nieuwe watersport beleving.

In de pauze sprak een aantal mensen elkaar.
 
  

Na de pauze volgde nog een viertal inleidingen en sloten de voorzitters van EV-NL en SEFF de conferentie.

Als eerste schetste Marcel Schaap, directeur van EV-NL, de branche vereniging voor elektrisch varen in Nederland, hoe e-varen zowel in de beroeps-, als pleziervaart in Nederland en in de ons omringende landen er kwantitatief voorstaat.

Daarmee liet hij tevens zien waar er kansen liggen voor het Friese en Nederlandse EV-bedrijfsleven. Dat daarbij kan bogen op de voorsprong van onze in twee decennia opgebouwde relatief grote thuismarkt.

Dit laatste danken wij aldus Hans Thiebou, momenteel werkzaam voor het Parkschap Biesbosch, aan  de beide pioniers van het elektrisch varen in ons land Hans Asijee en Wim Renssen, die hij daarmee in het zonnetje zette.

Een indrukwekkend moment op deze Conferentie, waar met honderd bezoekers, vrijwel de gehele Nederlandse e-varen industrie samen met jachthaven exploitanten en bootverhuurders uit Friesland  en vertegenwoordigers van de overheid aanwezig waren.

 

Vervolgens presenteerde Bart Budding van Rebel Group de uitkomsten van een onderzoek, dat zijn bureau in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de Provinsje Fryslân gedaan hebben naar kansen voor de elektrisch varen sector. Zijn conclusie is, dat wil Nederland de koppositie behouden er toch vanuit de overheid nog ondersteuning vereist blijft. Dit om de sector voldoende omvang te laten krijgen, waarbij kennisuitwisseling en standaardisatie eveneens nodig zijn.

 

Hoe de overheid op dit moment met regelgeving, het instellen van electric-only vaargebieden, het verstrekken van subsidies en zelfs het geven van kortingen voor e-boten op vaarontheffingen, het elektrisch varen al ondersteunt, liet andermaal Anton Schiere zien.

 

Hij eindigde met hoe ook vanuit het overige bedrijfsleven e-varen inmiddels als serieuze markt erkend wordt met de aankondiging van de op collectiviteit gebaseerde e-varen polis ontwikkeld door het Friese Kuiper Verzekeringen.

 

Daarna was het Tim van Helsland, bestuursvoorzitter van EV-NL, die de kansen die er zoal voor ondernemers liggen als zij met elektrisch varen / aandrijven aan de slag gaan op rij zette.  

 

Daarbij ook benadrukkend, dat de voorbeeldfunctie van de Friese overheid als het om stimuleren gaat, beslist navolging verdient.

De Conferentie werd afgesloten met de maiden speech van SEFF’s nieuwe bestuursvoorzitter Haije Talsma.
Dat SEFF hem voor deze functie had aangezocht was niet zonder reden, hij blijkt de op één na duurzaamste wethouder in Nederland te zijn. Maar met varen gaf hij toe nog niet zoveel ervaring te hebben. Hij aanvaarde zijn nieuwe functie niet, dan nadat hij eerst Wilco Waller uitermate gecomplimenteerd had met wat onder zijn leiding SEFF voor het e-varen tot stand heeft gebracht.

De SEFF E-varen Conferentie 2013 vond plaats in het Friese Westhem op De Pollepleats. Een buitenplaats met alle wensbare voorzieningen, met prestigieuze boardroom, diner faciliteit en in alle luxe overnachting accommodatie voor 60 gasten.

Er liggen in het seizoen standaard vier elektrische sloepen aan de steiger. En er is een ruime parkeerruimte.

 

De Conferentie werd afgesloten met een genoeglijke netwerkborrel.

 

Conclusies van deze conferentie

 

We zetten hier de belangrijkste feiten en conclusies uit de diverse presentaties nog eens voor u op rij:

 

  • Er zijn nu subsidieregelingen voor oplaad voorzieningen voor elektrische boten, de in- en ombouw naar elektrisch varen, het toepassen van Lithium batterijen en zonnepanelen.

  • Provinsje Fryslân heeft in het afgelopen decennium € 450 Mln geïnvesteerd in haar watersport infrastuctuur.

  • Fryslân wil in de aanloop naar het Leeuwarden 2018 culturele hoofdstad jaar inzetten op: het oprichten van een expertise centrum, gericht op het naast de pleziervaart verder verduurzamen van de binnenvaart en visserij gebruikmakend van LNG-elektrische voortstuwing.

  • De bottle neck voor de groei van elektrisch varen is de grote onbekendheid bij publiek en verkopers van elektrisch en hybride varen.

  • Elektrisch varen jaagt door het toepassen van een samenstel van innovatieve materialen en technieken de verduurzaming aan tot en met een vernieuwing in de watersport. Dit leidt zo tot nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid.

  • Over de duim geteld, bij gebrek aan harde cijfers, zijn er in heel Europa circa 25.000 elektrische of hybride boten, waarvan 4.500 in Nederland, daarbij het trolling segment niet meetellend.

  • Voor de ontwikkeling van EV (vol-elektrisch, hybride of LNG-elektrisch) in Nederland zijn plezier-, rond- en binnenvaart het meest kansrijk. Hier blijft stimulering o.a. door regelgeving wel vereist willen we onze koppositie verder kunnen uitbouwen.

  • De ondersteuning van E-varen vanuit de overheid, met alles bij elkaar geteld zo’n 23 regelingen (E-vaar gebieden, subsidies en kortingen), zijn nog te gefragmenteerd en behoeven forse uitbreiding.

  • De inspanningen van de respectieve Stichtingen Elektrisch Varen hebben weliswaar een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit marktsegment, maar nog steeds is gebrek aan kennis bij publiek en in de watersport de belangrijkste bottleneck.

  • Inzet op een Expertise Centrum en het delen van kennis in de branche is meer nodig dan ooit willen wij onze koppositie, nodig om ook buiten Nederland actief te kunnen zijn, behouden.

De Conferentie werd afgesloten met een genoeglijke netwerkborrel.

 

 

 

© Platform voor Elektrisch & Hybride varen, november 2013

Fotografie:         Carola Waller, Rolf Trijber en Anton Schiere

Foto bewerking: Anton Schiere

Tekst:                 Anton Schiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly