Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Ga met uw muis over de foto's voor meer foto's en klik op foto's voor vergroting    

4 september 2012  

 

Mooiere opening van HISWA te Water 2012 niet denkbaar en de beurs werd een succes met 25.907 bezoekers, 35% meer dan vorig jaar!

Als er iets heeft meegezeten bij de opening van de HISWA te Water in Amsterdam op 4 september dan was het wel het weer. (en dat gold daarna voor de hele week)

Met 24 à 26 graden was 't zowat mediterraan op de steigers bij de voormalige NDSM werf in Amsterdam. En met bezoekers, die na de opening, langzaam maar wel heel gestaag, binnen kwamen. In de loop van de middag wordt het steeds drukker op de steigers, waar, beter dan in IJmuiden, zelfs een aantal rondlopen mogelijk is.

 

HISWA Vereniging, of beter HISWA Multimedia de club binnen HISWA die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Natte HISWA, heeft er alles aangedaan er een mooi feest van te maken.

 

Dat is o.i. beslist gelukt met de openings speeches waarvan die van Eberhart van der Laan, los van zijn statuur als burgemeester van onze Hoofdstad, ook qua tembre zeer gepast was.

 

Natuurlijk was hij blij, dat HISWA na 27 jaar weer terug was in Amsterdam. En hij vond ook dat zijn stad niet overal interessante zaken wegkaapt. De historische grond van wat eens de grootste scheepswerf ter wereld was vlocht hij moeiteloos ineen met de ontwikkeling van de watersport van vandaag. En hij verhulde niet de parallel die, als het om het "moeilijk hebben" gaat, tussen deze twee te trekken valt.

Al heeft de watersport industrie nooit de kapitaal injecties gehad die onder Jan Scheaffer wel in deze werf zijn gedaan.

Hij verhaalt nog over de ambtenaar, die (tijdens z'n vakantie) z'n mobiel opneemt als HISWA hem belt met de vraag of HISWA naar Amsterdam kan komen.

 

't Antwoord is positief, maar voor alle vergunningen er waren duurde wel drie jaar. Tot milieu-effect rapportages aan toe, vanwege mogelijk live muziek tov. de vogels in het nabij liggende Markermeer. "En Daar ben je dan ook zo maar weer € 20 k verder mee", vertelt een HISWA-official ons.

 

De opening:

met dit keer een slag op, in plaats van de bekende bel, een Vetus propeller klinkt na de woorden van Amsterdams Burgemeester

"En hier mee open ik ..." uit de perfecte PA-installatie, het sonore geluid van een scheepshoorn, al was het de bedoeling, dat alle boten aan steigers daarna mee zouden toeteren.

 

 

 

Waarschijnlijk alleen hoorbaar voor de gasten op de "pier" waarop straks het nieuwe HISWA Kantoor wordt gebouwd ontstaat een geweldig samenspel tussen trompet en saxofoon.  

Dit breidt zich onder het toeziend oog van Van der Laan uit met een choreografie die het midden houdt tussen vaandeldragers en dansers. Die echter qua visuele attrativieteit te lang duurt, met daarna nog een kanonsschot en spuitende blusboten, terwijl de exposanten al lang met een  "Kom op we moeten gaan verkopoen" naar hun stands gaan. Want het publiek druppelt gestaag binnen en het wordt in de loop van de middag steeds drukker bij de Paviljoens op de kade en op de steigers.


 

 Op het Paviljoen van   geen boten, maar wel heel veel componenten, tot flexibele zonnepanelen aan toe.

 

 

 

Bijna bij de ingang van het tentoonstellingsterrein staat het grote Paviljoen van EV-NL, waar de leden van deze recent opgericht Branche Verening Elektrisch Varen Nederland zich gezamenlijk manifesteren.

 

 

 

 

Bij het praten met de bezoekers is het handzaam eigenlijk alles wat op elektrisch varen gebied speelt hier meteen te kunnen laten zien. Dat geldt ook als wij praten met Gemeenteraadsleden, of journalisten als het gaat over de Amsterdamse Rondvaartproblematiek.

 

't Is er allemaal, aandrijvingen tot wel 80 kW, waarbij keus is uit Permanent magneet met en zonder borstels, of a-synchroon. Lucht of vloeistofgekoeld.

In-, outboards en saildrive. Batterijsystemen zowel in semi- als in voltractie en wel vier typen Lithium. Generatorsets en laders.

 

 

 

Proportionele boegschroef controllers.  Scheeps ontwerp, werven en specialisten in het inbouwen van elektrische aandrijvingen en ten slotte walstroom systemen.

 

 

 

 

 

We hebben met heel veel bezoekers gepraat. Het aanbod een proefvaart met een elektrische boot te kunnen maken werd door velen beslistin dank afgenomen.Op deze HISWA tenminste voor 5% aan elektrisch of hybride aangedreven boten.

Die 5% is ten opzichte van wat we op het water zien een overmatig aandeel elektrische boten. Het laat dus zien waar we met elektrisch varen naar toe gaan.

 

De eerste twee vinden wij op wat op de "binnen HISWA" het Daysailor Pavilion heet.

 

De G2 van Jachtwerf Heeg, het bedrijf van Geert Wijma met de TorqueJet van De Stille Boot boven en onder de flapjes in het vlak.

Op het water voor de kade maakt een zusterschip proefvaarten al zeilend en bij het aanleggen gaat de ringmotor naar beneden om de boot naar de steiger te varen.

 

Geert vertelt ons, dat hij tijden op zoek is geweest naar een motor die zich door de kleine opening  in het water liet zakken, maar alleen de ringmotor van DSB bleek geschikt. 

Qua batterijpakket pakt hij het meteen modern aan door een Lithium batterij toe te passen. Inmiddels heeft hij een aantal van deze zeilscheepjes verkocht, mede ook naar hij zegt dankzij de Friese subsidieregeling voor elektrisch varen.

 

 

 

Een trailer verder staat de Rustler 24 van Noflik Sailing uit Sneek.

 

Een occasion, zo vertelt Ale  Bok ons, van een cliënt die helaas van z'n dokter niet meer mag zeilen, ook al heeft deze boot een uiterst makkelijk te bedienen elektrische aandrijving als hulpmotor.

 

't Zal je dokter maar zijn die je dit verbiedt. . . .

Dat is het leven, ook van een watersporter, die recentelijk al van veel groters hier op was terug gschakeld.

Hopelijk is het deze cliënt gegeven nu nog door te mogen schakelen naar een comfortabele weekender.

 

Zoals de "ONJ Werkboot 770" uit Weesp. Deze boot ligt hier in hybride uitvoering en is protopype voor het nieuwe Mastervolt GPX-E systeem.

 

GPX is het "alles in één concept" van MV, waarbij generator, laders omvormers en motorcontroller in één compacte unit zijn samengebouwd.

De kleine inbouwmaat is een voordeel, maar vooral ook het in één keer kunnen aansluiten van accukabels. Conventioneel sluit je deze immers aan op en de lader en de motorcontroller en de omvormer.

 

Wat dit laatste aangaat voorziet het systeem natuurlijk ook in 230 VAC alsof u thuis bent.

 

Verderop ligt een tweetal volelektrische
boten van Van Vossen Engineering, met synchrone POD's van ARKA en beide uit Giehoorn. Han is uiterst succesvol met deze boten, ze zijn licht qua gewicht met door de speciale constructie toch een goede aanvangsstabiliteit.

Ze zijn zelflozend, wat niet alleen veilig is, maar ook praktisch bij het scoonmaken.Met voldoende bakskistruimte om de kussens in op te bergen.

De Stille Boot uit Heeg laat de Elektrosloep 600 met haar eigen 4 kW TorqueJet ringmotor zien. Na BOOT Holland en HISWA is de productie van deze motoren inmiddels langzaam op gang gebracht en naar verluidt "loopt dit nieuwe product goed". Dan bedoelen wij zowel commercieel als technisch en dit laatste is natuurlijk best knap.

 

 

 

Ook met een onderwatermotor uitgerust is de demo Makma van Fischer Panda.

 

Deze POD heeft een ring om z'n propeller voor zowel roereffect (als de schroef niet draait) als om het schroefrendement te verbeteren. Natuurlijk is ook deze boot serie hybride dankzij het 4 kW 48 VDC FP gensetje, dat als range extender aan boord is.

 

Interessant detail bij deze boot is, dat gestuurd kan worden met zowel het stuurrad als met een joystick. In die laatste setting is vanzelfsprekend ook een autopilotfunctie beschikbaar.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Recht hier tegenover ligt aan de
EV-NL Paviljoen proefvaartsteiger een viertal E-proefvaart boten.

 

Vier leden van EV-NLhebben hier elk een boot met schipper ter beschikking gesteld. Bij het publiek is de animo groot.

 

Over de duim gerekend maakt dankzij deze boten dagelijks zo'n tweehonderd HISWA bezoekers kennis met elektrisch varen.

 

Zo wilden de mensen van AT5 't wel eens proberen en maakten (dankzij een op 5 parallel geschakelde GSM's gebaseerde beeld verbinding) een live reportage vanuit de Mastervolt WeCo 635 demo sloep.

 

 

     

Deze sloep is nu al drie jaar in de vaart met een (geknepen) 7,5 kW a-synchrone motor en een viertal MV Lithiumpacks waarmee er effectief 12,8 kWh beschikbaar is.

 

Electric Ship Facilities uit Heeg is hier present met haar in de Frisian E-Performance Challenge winnende G22 met de eigen 4,8 kW ESF synchrone aandrijving, die overigens ook wat is geknepen. Deze boot heeft met een voltractie batterijpakket effectief 19,2  kWh aan boord beschikbaar.

 

GOOS Watersport, of beter StilMotion uit Grou, doet mee met de deels in carbon gebouwde Stil 6.60 die voortbewogen wordt door een ARKA 5kW synchrone inboard. Het batterijpakket bestaat uit 8 stuks 8D AGM blokken effectief 14 kWh.

 

 

 

De vierde proefvaartboot komt van, zowel de tekentafel, als de werf van Han van Vossen, de E-600 sloep.

 

Deze boot is nu al voor het vierde seizoen in de vaart en heeft een 3,5 kW synchrone POD van ARKA. Het semi tractie batterijpakket is effectief 14 kWh. De boot is zelflozend en dus makkelijk in onderhoud.

 

 

 Maar er is natuurlijk meer te zien op deze HISWA te Water.

Neem allereerst de Clipper Stad Amsterdam.

 

 

Natuurlijk spraken wij ook met andere partijen op deze beurs, zoals bijvoorbeeld met Imman Padmos.

Zijn bedrijf levert zowel een 7,5 als een 20 kw parallel hybride aandrijving.

En hij werkt al twee jaar samen met Whisper Power, het bedrijf van Roel Ter Heide uit Drachten aan een nieuwe lijn van variabele toeren gensets die toegepast worden in serie hybride aandrijvingen.

WhisperPower koos daarbij voor Steyr motoren vanwege de combinatie van een verhoudingsgewijs vlakke koppelkromme, bij een hoge efficiëncy in een breed toerenbereik. Hier in de stand een 100 kW unit.

 

 

Whisper Power heeft op de kade zelf ook een grote stand.

Nadat op de HISWA dit voorjaar WP te gast was bij Webasto, was hier het omgekeerde het geval, waardoor er inderdaad een one stop shopping mogelijkheid ontstaat als het gaat om comfort aan boord.

 

Naast gensets voert WP haar eigen AGM en Lithium batterijn en de batterij van European Batteries uit Finland.

De samenwerking zoals we die op BOOT Düsseldorf zagen met Kräutler zagen we hier niet terug.

 

 

 

Buiten de al eerder geïntroduceerde consumentenlijn "Orange Label" voor kleine laders, hier ook de grote omvormers waarbij WP samenwerkt met het Zwitserse Studer, althans de Benelux vertegenwoordiging daarvan in de vorm De Hoeve Multipower uit Waalwijk, het bedrijf van Peter Leijtens en Ad Kleissen.

Bij de Hoeve op de stand natuurlijk ook de batterijlijnen van Optima, LifeLine en Varta. Maar Peter vertelde ons, dat hij inmiddels ook de Europese vertegenwoordiging heeft voor de Chinese Lithiumfabrikant Microvast.

 

 

Tekenden twee jaar geleden op de Natte Hiswa tekenden SEV en SEFF een samenwerkings convenant met HISWA.

 

De continuëring daarvan in de vorm van een convenant tussen EV-NL en HISWA staat eraan te komen.

Daarom ook gekeken naar en vanaf de nieuwbouw van het nieuwe HISWA Hoofdkantoor, dat hier centraal in deze Amsterdam Marina aan het IJ komt te staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En oh ja, dan voeren er zo nu en dan ook nog wat andere elektrisch aangedreven bootjes over het IJ.

 

© Platform voor Elektrisch & Hybride Varen
   Tekst & Fotografie Anton Schiere i.s.m. EV-NL

 

 

 

 

© 2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly