Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Van Kraamkamer naar Productie

Regelmatig schreven wij al over het kraamkamer effect van Solarboat races.

't Was op de terugrit van BOOT Düsseldorf, dat Matthijs Vader (CTO bij Victron Energy) ons over de samenwerking met MG Electronics voor de productie van Victron's Lithium Batterij systemen informeerde.

 

Victron Energy is als Nederlands bedrijf wereldspeler op het vlak van vermogenselektronica: laders, omvormers, power trackers voor zonnepanelen maar ook loodbatterijen horen tot het leveringsprogramma.

De blauwe behuizingen van hun producten kom je tegen zowel in recreatieve sector (watersport, campers) als in de professionele wereld (binnen- en zeescheepvaart t/m US Navy, telecom, utiliteitsvoertuigen zoals o.a. ambulances en zonne energie systemen).

 

Victron is typisch een netwerk bedrijf. De organisatie is met circa 50 personeelsleden verrassend klein, waarbij steeds in nauwe samenwerking met partners producten ontwikkeld en gebouwd worden. Victron heeft een wereldwijd dealernetwerk van IJsland tot Tasmanië en van Vietnam tot Hawai. Daarnaast zijn er ook z.g. eigen landenvestigingen.

 

MG Electronics is een jong bedrijf. Bij hun debuut in 2009 op BOOT Holland, moest de bedrijfsnaam nog bedacht en het briefpapier gedrukt worden.

Mark Scholten en Gerard van der Schaar kenden elkaar al jaren en hadden in 2008 in de Frisian Solar Challenge met hun Furia One, dankzij het door hen ontwikkelde lithium batterij systeem, al goed gescoord.

In 2009 waren ze winnaar van de Zeeuwse Solarboat race en in 2010 ook van die in Friesland.

Inmiddels voer ongeveer een derde van de boten met MG-batterijen en die eindigden ook bij de top vier in het eindklassement.

In de SC's van 2011 en komend jaar zal een nog groter aantal zonneboten met Lithium batterijsystemen van MG aan de start verschijnen.

Productie van Lithium batterij systemen is complex. In de auto industrie is er miljarden $ aan R&D op geïnvesteerd.

En behalve de Tesla rijdt er nog amper een auto. Kortom 't blijkt allemaal nog niet zo makkelijk. Daarmee is dus deze samenwerking des te belangwekkender. Vandaar dat we naar Leeuwarden gingen om van betrokkenen zelf te horen hoe e.e.a. is ontstaan.

 

't Was even zoeken op het Leeuwarder bedrijventerrein de Hemrik om 't rijtje bedrijfsunits te vinden waar MG gevestigd is. In het lab op de begane grond wordt ons te verstaan gegeven, dat de directie boven zit.

 

We schuiven aan bij Mark en Gerard en Matthijs Vader, die vanwege de samenwerking met MG die ochtend ook in Leeuwarden is.

 

Onze vergelijking met de automotive branche is volgens Matthijs Vader niet zo relevant. Voor auto's gaat 't om batterijen met een toch heel andere karakteristiek, dan de batterijen die MG produceert. Zo spelen er voor batterijen in auto's nog nauwere begrenzingen dan in boten waar verhoudingsgewijs meer plek is en gewicht er iets minder toe doet. In de maritieme wereld, vult Gerard aan, hoeven de batterijen niet uitgelegd te zijn op belastingen van 3C zoals in auto's. En varend hebben wij al jaren ervaring. 48 Volt is bijvoorbeeld als standard al uitgerold.  

Bij auto's ga je bij benzine of diesel met super goeie specificaties qua energiedichtheid er met lithium een factor 6 op achteruit, terwijl je in boten in de vergelijking met loodaccu's er juist een factor 4 op vooruit gaat. Kortom de overgang naar elektrisch varen is veel makkelijker dan die naar elektrisch rijden.

 

Victron heeft voor de productie van haar Lithium packs voor MG gekozen, waarom MG vragen wij aan Matthijs?

 

Bij Victron hebben ze zo ongeveer alles wat er op de markt was wel over de vloer gehad, want ze wilden natuurlijk graag iets "bestaands" hebben.

Maar 't bleek er niet zijn.

En toen zijn ze eigenlijk direct naar MG gegaan. Er was al een samenwerking met MG en bij Victron kenden ze MG ook van hun successen in de solar races.  Zelfs in het voorjaar van 2010 was er nog overleg met MG, maar aldus Matthijs: het gesprek, dat wij [EV] met hem hadden tijdens de METS bracht e.e.a. wel in een stroomversnelling.

 

Ander aspect is, dat als je begint met de verkoop van dit soort systemen je beter voor je ondersteuning van het product een toeleverancier hier in Nederland kunt hebben dan ergens ver weg.

 

Bovendien licht Mark toe, dat hun productoplossing meer is dan alleen een batterij met een Battery Management System, zoals je dat veel ziet.

De Victron packs zullen communiceren met het hele boordsysteem en dus zelfs op ‘t centrale display op het dashboard tot op celniveau zichtbaar zijn.  Victron verzorgt hierbij de compatibiliteit naar de verschillende in de markt gehanteerde communicatie protocollen.

 

Het productonderscheid zit h'm volgens Gerard dus juist in die geïntegreerde systeemoplossing samen met het feit, dat er op basis van afzonderlijke packs, die qua capaciteit al groter zijn dan bij de concurrentie, veel grotere batterijpakketten gebouwd kunnen worden.

Zij het in het product-aanbod bij Victron tot maximaal 48 VDC.

(MG levert serieschakelingen tot 650 VDC)

Bijzonder is, dat zulke grotere dan deels parallel geschakelde systemen zich makkelijker laten opzetten omdat er bij de MG-oplossing geen aparte componenten vereist zijn voor het balanceren over de packs heen.

 

Hoe wordt de prijsstelling vragen wij aan Matthijs?

Qua prijs, los van 't feit dat Victron haar batterijen op 180 Ah bij 24 VDC specificeert, verwacht Matthijs, dat zij, zeker bij grotere systemen, door die installatie eenvoud zeer competitief zullen uitkomen. En dat past, aldus Matthijs, ook bij de prijspositionering van Victron.


Hoe is e.e.a. voorbereid?

MG heeft in de aanloop naar de deal een uitgebreide survey gedaan op beschikbare cellen in de markt en die uitgebreid getest. De Victron batterijen krijgen op ijzerfosfaat technologie gebaseerde Lithium cellen.

In die tests is natuurlijk een veelheid van aspecten van zo'n cel de revue gepasseerd, tot en met duurtesten. Wat deze laatste betreft vertelt Mark, dat je naast de praktijktests heel goed verkorte duurtesten kunt doen, want met de uitkomsten daarvan kun je heel exact berekenen hoe de batterij zich zal gedragen bij minder zware belastingen.

Matthijs vult aan, dat de tests niet alleen bij MG gebeuren, dat overigens dezelfde testapparatuur gebruikt, als die welke voor de Tesla batterijen wordt ingezet, maar ook in het laboratorium bij Victron.

 

Op basis van alle uitkomsten tot nu toe ligt de planning  nog steeds op schema en wordt dus met de aankomende

METS 2011 de marktintroductie verwacht.

Tegelijkertijd is de productie van de behuizingen gestart.

Voor de mannen van MG een nieuwe tak van sport, met logischerwijs mechanische en logistieke aspecten tot en met de temperatuurhuishouding in de packs.

 

Het op de markt brengen van een zodanig product is niet zonder gevaar voor een bedrijf.Wij vroegen hoe Victron dit afdekt?

Om risico's beheersbaar te houden, zo vertelt Matthijs, zullen ze de eerste tijd nog niet voluit gaan en ook beslist dicht bij huis blijven met uitleveringen. Een usance overigens bij Victron voor al haar nieuw op de markt gebrachte producten.

Want ook al zou je met voorzieningen eventuele risico's budgettair kunnen afdekken, voor de naam van Victron is nooit een voorziening te treffen, aldus Matthijs.

 

De samenwerking met MG biedt dan het voordeel, dat er snel geschakeld kan worden en MG runt met een aantal cliënten de pilotfase.

Ook voor MG is het een belang niet te hard te groeien omdat daarmee zaken onbeheersbaar raken. Nog los van, of je wel zo snel aan de goede mensen kunt komen die je dan nodig hebt.

 

Kan MG makkelijk aan nieuwe mensen komen?

Gerard vertelt, dat de personeelsgroei zoals hun bedrijf die het laatste jaar heeft doorgemaakt (nu 5 FTE) volledig kon worden gerekruteerd uit hun eigen netwerk rond de Furia.

 

Matthijs vult aan, dat als na een tijdje wel echt opgeschaald gaat worden, dit dan ook betrekkelijk eenvoudig is te realiseren, want het gaat natuurlijk enkel om assemblage en kwaliteitscontrole.

 

Dezelfde lijn van dicht bij huis blijven geldt ook voor de toe te passen componenten. Zo zal, behoudens de uit China afkomstige cellen, het Victron Lithium pack zelfs een geheel Fries product zijn. Daarbij helpt het werken met lokale toeleveranciers in de snelheid van ontwikkelen.

 

Alles bij elkaar is het een majeure operatie en voor de mannen van MG, fietst, of beter vaart daar deze zomer de solar race in Zeeland ook nog doorheen.
Gerard ziet dit als een prima marketing investering, wat Matthijs volmondig beaamt, want zonder de successen met hun solar boten Furia 1 & 2 zou Victron Energy nooit bij MG terecht gekomen zijn.  

 

Nog even wachten dus, maar dan voorzien wereldwijd batterijen uit Fryslân in de energie bij boten en motorhomes, ambulances etc. .  

Terug naar METS 2011 Special

Interview: © Platform voor Elektrisch & Hybride Varen

Publicatie in april 2011 in: ElektrischVaren.info, SEV- Magazine

Tekst en foto's: Anton Schiere

 

 

© 2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly