Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Andere accu soorten & waterstof


Accu's gemaakt van nikkel zink, nikkel cadmium, nikkel metaal hydride, of lithium in een aantal varianten.

Deze soorten hebben ten opzichte van lood-accu's een aantal voordelen:

 • De energie dichtheid (verhouding gewicht ten opzichte van capaciteit) is veel groter dan bij lood accu's. Bij de huidige stand van de techniek en commercieel toegepast is een factor 4 beschikbaar. Lithium Mangaan accu van Torqeedo
  De betere energie dichtheid geldt ook voor het volume dat de accu's innemen.
 • Sommige typen accu's zijn iets minder gevoelig voor lagere omgevingstemperaturen
 • De accu's kunnen er tegen grotere hoeveelheden energie af te geven, al beïnvloedt dit (net als bij loodaccu's) wel de rest hoeveelheid af te geven energie tot de volgende laadsessie.
  Bij dit soort accu's mag het maximaal opgenomen vermogen door de motor gelijk zijn aan het nominale vermogen van het accupakket (1C). En er zijn zelfs type accu's die gespecificeerd worden tot het mogen afgeven van het dubbele van het nominale accupakket vermogen (2C)
 • Accupakket in de Toyota PriusMaar ook voor al deze speciale accu’s geldt, dat zwaar belasten en diep ontladen de levensduur in cycli beperkt.
  Zo zorgt de electronica in Toyota's Prius ervoor, dat het Nikkel Metaal Hydride accupakket steeds maar tot 10% ontladen wordt, waardoor er een garantie op die batterij gegeven wordt van 10  jaar.

 

LithiumIon pakket van Lithium Tech Corp. dochter GAIA-GMBHDeze typen accu's zijn volkomen onderhouds vrij, maar vereisen, zeker bij Lithium, een zwaar bewaakt op- en ontlaad traject. Hierbij wordt zelfs elke cel afzonderlijk door computer-systeem (BMS) bewaakt/beschermd.
Maar ook voor loodaccu’s gelden bij het op- en ontladen boven- en onderspanningen die niet over- en onderschreden mogen worden.

 

Helaas is dit soort accu's nog veel duurder (factor > 5-10) dan loodaccu's en daarom worden ze alleen in speciale toepassingen gebruikt Lithium pakket in een Boeschzoals: zaktelefoon's, fototoestellen, lucht- en ruimtevaart, maar ook voor onderzeeërs. Maar in de Czeers en bij Boesch, Aquawatt en Frauscher zijn al boten beschikbaar met Lithium batterijpakketten.  Hun boten kunnen dan tot 20 minuten varen met snelheden > 25 km/u, de super licht gebouwde Czeers zelfs 50 km/u. 

 

Momenteel wordt er wereldwijd veel research gedaan naar het verbeteren van vooral Lithium accu’s omdat ze veelbelovend geacht worden voor toepassing in (plug-in) hybride auto’s. Problemen waar alle Lithium-batterij ontwikkelaars aan werken zijn:

 • Het kunnen produceren van grotere cellen. De verwachting is, dat de capaciteit van individuele Lithium cellen in de komende tijd verder zal vergroten, waardoor makkelijker pakketten met een grote vermogens kunnen worden samengesteld. Nu nog zijn veel Lithium-batterijen inwendig opgebouwd uit cellen van 't formaat pennlight tot dikke staafbatterij.Lithium uitgebrand Foto courtesy Dipl. Ing. Dennis Dörffel
 • Het, gezien de veelheid van individuele cellen toe te passen en qua techniek nog verder te verbeteren van het Battery Management op celniveau, want daarzonder kan er een z.g. "thermal runaway" optreden met gevolgen zoals op de foto. hiernaast.
 • Het bestand zijn tegen het af moeten geven / opslaan (regeneratief remmen) van grote hoeveelheden energie en
 • Het vinden van de goede mix tussen levensduur in cycli en grotere vermogensafgifte/opname.
 • Het veiliger maken van de batterijen zelf. 
 • Bovendien is de produktie nog zeer kostbaar gezien de verhoudingsgewijs kleinere geproduceerde aantallen. Het prijspeil  zal op termijn wel wat dalen gezien de toe te nemen produktieomvang door de vraag naar dit soort accu's vanuit de auto industrie, maar ook het Lithium zelf is duur en zal schaarser worden als de vraag toeneemt.

Maar per vandaag (dec. 2007) is er nog niet echt een batterijfabrikant die claimt een batterij te hebben "met de soliditeit van een benzinetank". Er is wel vooruitgang (april 08) GM installeert  een Lithiumpakket om praktijkproeven te doen tbv haar serie hybride Volt.

Gerelateerde artikelen:                                                                                                             

 • Voor uitgebreide informatie op dit vlak, vonden we een uitermate lezenswaardige artikel van 

Dennis Doerffel  &  Suleiman Abu Sharkh:   klik hier, mocht de link niet werken: klik dan hier 

 • Voor de nieuwste ontwikkelingen Lythium & Nanotechniek: klik hier                                       

 

Waterstof als energiedragerBallard fuel-cell
Lithium concurreert met ontwikkelingen waarbij waterstof (in combinatie met fuel-cell) als energiedrager wordt ingezet.

In aanschafkosten ontlopen beide oplossingsrichtingen elkaar niet zo veel. 

Waterstof heeft daarin als typisch voordeel, dat relatief goedkoop grote hoeveelheden energie kunnen worden meegenomen, als je voldoende plek voor de cylinders hebt. En met de inmiddels beschikbare kunststof druktanks is ook het gewicht ervan minder een probleem. 

Nadeel is nog wel, dat de ketenefficiency bij energie opslag via waterstof rond 30% ligt, die via Lithium ligt > 80%.
En ook een fuel-cell is aan veroudering onderhevig.  De levenduur ervan ligt tussen de 5.000 en 3.000 uur, waarbij de laatste waarde geldt als de omgevingstemperatuur laag (onder 0 C) is.

 

Nikkel Cadmium is tegenwoordig verboden,

Nikkel zink accu's zijn op dit moment niet op de markt beschikbaar en

Nikkel Metaal Hydride zal (mede vanwege 't geheugen effect bij dit type) wel door één van de

Lithium varianten (polymeer/mangaan/ion etc.) uit de markt worden gedreven. 

 

Gerelateerd artikel: EVS23

 

©2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly