Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Benodigde batterijpakket capaciteit:


Dit is afhankelijk van drie factoren:

  • het maximum vermogen dat de motor opneemt
  • hoe lang u denkt te willen kunnen varen, zonder onderwijl op te hoeven laden
  • de temperatuur van de accu's.  

 

Als voorzichtige vuistregel voor het behoud van uw accu's geldt, dat het maximum vermogen dat de motor opneemt niet meer mag zijn dan 1/5e van de nominale capaciteit van het accupakket. (C/0,2)

In de praktijk komt deze regel aardig uit omdat hiermee ook de hoeveelheid energie die u bij u heeft (=vaarduur) wordt bepaald.
Dus bij een motor van bijv. 2 kW moet het accupakket eigenlijk zo'n 10 kWh (kW = Voltage x Amp) groot te zijn.

 

Echter als tweede voorzichtige vuistregel voor het behoud van semie-tractie loodaccu's geldt, dat u de accu's ook beter niet verder dan 60% (AGM 50%) * mag ontladen om de levensduur in cycli niet te beperken. 

U kunt dit overigens bewust wel doen, u kunt dan toe met een qua volume en gewicht en in € kleiner/goedkoper batterij pakket, echter de levensduur wordt dan ook beperkt.

Of dit  in uw geval voordelig is kunt u zien in onze "Batterijvergelijking".

Dat voordeel zit h'm dan overigens niet alleen in de lagere aanschafprijs, maar ook in een geringer gewicht en dit laatste betekent weer minder energie verbruik, waardoor u weer langer kunt varen.

* Voor tractie-accu's geldt 80% als maximale ontlaaddiepte.

 

Een volgend punt is, dat bij loodbatterijen de hoeveelheid energie die ze kunnen afgeven geringer wordt, naarmate u sneller ontlaadt. De capaciteit van batterijen wordt doorgaans gespecificeerd bij ontlading in 20 uur. Echter een dagje varen is meestal 5 tot 8 uur.

Gebruikt u de capaciteit van uw batterijpakket in 5 uur, dan neemt daardoor die capaciteit met 20% af.

Dit betekent in dit geval*, dat u bij ontlading tot 80%, dus feitelijk maar 64% van de C20 capaciteit beschikbaar heeft. 

 

En er is nog een aspect.

Batterijfabrikanten specificeren de prestaties veelal bij een temperatuur van 25 graden Celcius, reken echter met gemiddeld 1% capaciteitsverlies bij elke graad dat het kouder is.  

 

* Hoe pakt het nu uit:

In de praktijk valt het mee, als u volgens het richtsnoer in onze "Rekenmodule Elektrisch varen" het motorvermogen en bijpassend batterijpakket dimensioneert en we er vanuit gaan, dat u doorgaans op 40% van het maximale vermogen vaart. In dat geval heeft u bij 80% ontlaaddiepte effectief 72% ter beschikking. 

 

 

Studer Battery monitor

Een goede monitoring van het batterijpakket tijdens het varen is nodig om te voorkomen, dat de accu's te diep ontladen worden. Zie hiervoor batterijmanagement

Uitgaande van bovenstaand accupakket van 10Kw kan een kleine *) 2 uur op vol vermogen gevaren worden.
*) omdat het "vermogen" van accu's veelal gespecificeerd wordt bij een ontlading gedurende 20 uur, doe je dit in een kortere periode, zoals hier in 2 uur dan neemt daardoor tijdens die ontlading de beschikbare capaciteit af, in dit voorbeeld met circa 25%.

 

 

© 2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly