Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

 


Apeldoorns Kanaal nog steeds niet uit gevaren zone

 

Update 23 december 2016  

 


Door louter bestuurlijke onwil dreigt het bevaarbaar krijgen van het Apeldoorns Kanaal van Dieren via Apeldoorn naar Hattem en omgekeerd, te stranden.

Na de succesvolle petitie in september is er verder op alle fronten hard gewerkt door de verschillende bij het Apeldoorns Kanaal betrokken stakeholders.

Apeldoorns Kanaal Positieve Business case voor hele regio

Maar het pleit is daarmee helaas nog lang niet beslecht.
Op 19 januari 2017 wordt daarom een z.g. Kanaalconferentie belegd, als ultieme poging de provincie te bewegen het advies van de Stuurgroep Veluwekroon om twee vaste bruggen niet beweegbaar te willen maken te heroverwegen.


Een keur van sprekers legt dan de bestuurlijke genodigden de positieve business case voor de hele kanaalregio van een goed bevaarbaar Het Apeldoorns Kanaal uit.


Van de organisatoren van deze conferentie begrepen wij, dat zij uitgaan van een grote opkomst. KLIK hier voor de uitnodigingsbrief.


Vanwege de logistiek het verzoek u wel aan te melden:  KLIK hier


Er moet dus nog hard aan worden getrokken om het kanaal bevaarbaar te krijgen.

Afbeelding Courtesy Stichting Apeldoorns Kanaal: Ilja Repin, Wolga slepers, 1873, KLIK voor vergroting


Het belang van een volledig bevaarbaar Het Apeldoorns Kanaal is dat het een stromingloze bypass vormt van Zwolle richting Arnhem, daarmee juist heel geschikt voor elektrisch varende boten, die niet de IJssel helemaal kunnen "op stomen".


Besluit Stuurgroep Veluwekroon nekt Apeldoorns Kanaal

 

Update 10 september 2016  

 


Door louter bestuurlijke onwil dreigt het project: het Apeldoorns Kanaal weer de vaarverbinding tussen Dieren en Hattem te laten worden, te stranden.              STEUN DE PETITIE


De Stuurgroep Veluwekroon besloot op 1 juli 2016 om het plan tot het beweegbaar en bedienbaar maken van een zestal bruggen in Hattem en Wapenveld te cancellen. Het gevolg is dat het kanaal enkel bevaren zou kunnen worden door boten met een doorvaarthoogte tot 1,25 meter.


Apeldoorns Kanaal bij Wapenveld

Foto Courtesy: Stichting Apeldoorns Kanaal 

Dat was niet de inzet voor het weer bevaarbaar maken van het hele Apeldoorns Kanaal, een project waar inmiddels ettelijke tientallen € Mln door Provincie, Waterschap en aanliggende Gemeenten in is geïnvesteerd. Het Kanaal zou immers juist ook voor grotere schepen een uitstekend alternatief zijn op de Noord-Zuid route, omdat daarmee de IJssel dan niet meer "opgestoomd" hoeft te worden.


Het geld voor het beweeg- en bedienbaar maken van de zes bruggen waar het hierom gaat ligt gewoon op de plank. Het is louter bestuurlijke onwil die nu de verdere ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal nekt.

Daarmee overigens niet alleen het Kanaal zelf, maar vooral ook het MKB in de zeven z.g. kanaalgemeenten, dat de impuls die recreatievaart op het Kanaal zou gaan geven best kan gebruiken.


De Stichting Recreatie Wapenveld is daarom op internet een petitie begonnen om zo de ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal weer vlot te trekken.


Omdat het Kanaal zeer geschikt is voor ook grotere elektrisch of hybride aangedreven schepen brengen wij hier graag die petitie onder uw aandacht. KLIK HIER om naar de petitie te gaan en steun dit initiatief.Apeldoorns Kanaal neemt de hobbel van de A50

 

Update 21 januari 2016  


In de afgelopen periode is er hard doorgewerkt aan het verder bevaarbaar krijgen van het Apeldoorns Kanaal. Sluizen werden gerestaureerd, bruggen zijn vernieuwd en beweegbaar gemaakt, er is gebaggerd en er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Maar klaar is het Kanaal nog niet, zo moet immers nog de hobbel van het passeren van de A50 worden genomen. Op 21 januari werd het plan daarvoor aan de pers gepresenteerd. 

In plaats van de bouw van een tunnel of een aquaduct onder het Apeldoorns Kanaal is er al een paar jaar gestudeerd op een moderne variant van "de overtoom". Een budget vriendelijke manier om boten een snelweg te laten oversteken. Hierbij worden schepen met een soort lopende band over de weg heen getild/gereden, bedacht door ingenieursbureau Witteveen+Bos uit Deventer.

Een innovatieve aanpak, die zelfs vanuit Brussel op financiële steun kan rekenen, niet in het minst omdat deze techniek, eenmaal hier uitontwikkeld voor het Apeldoorns Kanaal, vervolgens op tal van andere plaatsen kan worden ingezet. Een aanpak die, volgens de nu voorliggende calculaties à € 13,8 Mln., voordeliger blijkt te zijn dan bouw van een hoge brug (€ 26 Mln) of tunnel/aquadukt (€ 96 Mln). Zeker waar het hier gaat om hoofdzakelijk recreatievaart, die de hele regio van Hattem (noord) tot Dieren (zuid) langs het Apeldoorns Kanaal een boost moet geven, ondersteund vanuit een bezoekerscentrum bij dit kunstwerk. Een impuls die naar wij verwachten vooral ook het elektrisch of hybride varen op het kanaal zal stimuleren.


Klik hier voor de reportage van Omroep Gelderland.

 

 

 

World Canals Conference 2011Apeldoorns Kanaal in de schijnwerpers

op Wereld Kanalen Conferentie

Update 24 september 2011

 

De WCC is onderdeel van Inland Waterways International, dat wereldwijd het behoud, gebruik, ontwikkeling en duurzaam beheer van waterwegen stimuleert

 

Onder de titel Waterways-Ways of Value©  vond van 19 tot en met 22 september in Groningen de 24ste World Canals Conference plaats.

 

Dit jaarlijkse internationale podium over alles wat met oude en nieuwe kanalen te maken heeft, was nu voor het eerst in Nederland. Deze conferentie toont de rijkdom aan waterwegen in Nederland en trekt veel belangstelling uit het buitenland.Kade Feest Apeldoorn 24 september 2011

Tijdens deze jaarlijkse conferentie, gaf Secretaris Rick Scholten van

Stichting Apeldoorns Kanaal een presentatie met als thema

‘The Apeldoorn Canal - a new life for a Royal waterway'.

 

Tijdens de Post Conference Tour op vrijdag 23 september werd door een vijftigtal conferentiegangers een bezoek gebracht aan het Apeldoorns Kanaal en vervolgens aan Apeldoorn, waar het gezelschap in het stadhuis werd ontvangen door locoburgemeester Olaf Prinsen. Kanaal projectleider Huub Selen gaf vervolgens een presentatie over het project Kanaaloevers. Aansluitend bracht het gezelschap een bezoek aan de vernieuwde kanaalkades.

Hier lag een origineel Skûtsje afgemeerd, dat vervolgens met heemraad Victor Doorn en locoburgemeester Olaf Prinsen een korte rondvaart door de vernieuwde oude Apeldoornse haven maakte.

Het bezoek van de conferentiegangers aan de ruime kanaal kom in het hart van Apeldoorn was de amuse bij het Kade Feest dat op zaterdag werden georganiseerd.

 

locoburgemeester Olaf Prinsen en Dijkgraaf Gert Verwolf

Net als het Skûtsje

(De Bûten Ferwachting uit het Friese Sleat) werden er ook per trailer elektrische sloepen naar Apeldoorn aangevoerd. Varend kun jer er nog niet komen.

De zaterdag was typisch de publieksdag. Op de kade en in de havenkom was van alles te doen.

 

Opnieuw voerde locoburgemeester Prinsen, maar nu samen met Dijkgraaf

Gert Verwolf van Waterschap De Veluwe het woord. Naast bespiegelingen over wat er, zeker in de havenkom in Apeldoorn, maar ook verder inmiddels al allemaal aan het kanaal is gerealiseerd, werd ook vooruitgeblikt. De prioriteit wordt nu gelegd op het bevaarbaar krijgen van het ten noorden van Apeldoorn liggende deel van het kanaal, aldus Gert Verwolf.

 

Met het gezamenlijk hijsen van de fok werden de feestelijkheden geopend.

Van Vossen E-Sloep 600

 

ARKA Electronics en Van Vossen Engineering beide uit Giethoorn waren op verzoek van de Gemeente Apeldoorn bereid gevonden met een tweetal in aluminium gebouwde elektrisch aangedreven sloepen hier acte de presence te geven.

 

Dat hebben Harry Arendshorst, diens echtgenote en Han van Vossen geweten.

ARKA Electronics op Kade Feest in Apeldoorn

 

 

 

 

Het publiek maakte in grote getale gebruik van de gelegenheid elektrisch varend het vernieuwde stadshart eens vanaf het water te bekijken.

 

Met de keus van de Gemeente voor de inzet van elektrische sloepen is in Apeldoorn in ieder geval een eerste stap gezet richting elektrisch varen en vooral dus het duurzame gebruik van het Apeldoorns Kanaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apeldoorns Kanaal op weg naar bevaarbaarheid

update dd. 16 juni 2011

 

 

Apeldoorns kanaal weer verder op weg naar bevaarbaarheid           

Update dd.16 juni 2011

 

Op de scheiding van het Veluwe-massief en de IJsselvallei loopt het Apeldoorns Kanaal als een langgerekt blauw lint door zes Oost-Veluwse gemeenten. Bijna anderhalve eeuw vormde het kanaal een economische schakel tussen de gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Brummen en Rheden.


Door de naoorlogse maatschappelijke en economische ontwikkelingen werd het kanaal gaandeweg minder belangrijk. In 1972 werd het na 143 jaar definitief gesloten voor de scheepvaart.

 

Lange tijd ontbrak een duidelijke visie op een nieuwe toekomst voor het kanaal. Sinds enige jaren is het Apeldoorns Kanaal echter terug op de politieke en maatschappelijke agenda. Het kanaal en zijn omgeving zijn zowel landschappelijk als cultuurhistorisch bijzonder aantrekkelijk. Nu toerisme en recreatie zijn uitgegroeid tot een belangrijke economische factor, wordt duidelijk dat het Apeldoorns Kanaal en zijn omgeving zeer veel mogelijkheden in zich hebben.


Externe site: www.apeldoornskanaal.com Stichting Apeldoorns Kanaal streeft vanaf 1998 naar het weer bevaarbaar krijgen van het Apeldoorns Kanaal.

 

Konden wij nu vrijwel exact een jaar geleden (klik hier) berichtten over de in gebruikname van de Hezenbergersluis in het Apeldoorns kanaal. Op 16 juni 2011 was er weer een mijlpaal in het bevaarbaar krijgen van het Apeldoorskanaal met de feestelijke opening van de Koudhoornse sluis, iets ten noorden net buiten de bebouwde kom van Apeldoorn.

 

Het was zeker een feest, met tientallen genodigden, party tenten, een matrozenkoor en na afloop een prima hapje en drankje.

Maar voor het zover was hield Victor Doorn, heemraad van het Waterschap Veluwe een uitgebreide inleiding, waarin hij aandacht besteedde aan de historie van deze in 1880 gebouwde sluis, die met vier andere het overbruggen van een hoogteverschil van 12 meter tussen Apeldoorn en Hattem mogelijk maakt.

In 2006 begon het Waterschap met de renovatie van de sluizen; de Koudhoornse sluis werd als vierde afgerond. De renovatie, waarbij o.a. de sluiskolk werd drooggezet voor de restauratie van het metselwerk en de sluisdeuren werden gerestaureerd, maakt het weer mogelijk schepen in de sluis te schutten.

 

Het staal- werk en de remmings- werken bij de sluis werden vernieuwd of gereviseerd. Heemraad Victor Doorn noemde het Apeldoorns Kanaal met zijn sluizen een uniek monument van grote cultuurhistorische waarde, dat in de 19e eeuw overigens van groot belang is geweest voor de economische ontwikkeling van de Veluwe. "Die waarde zou opnieuw kunnen blijken", aldus Doorn. "Ik geloof heilig in de economische impuls van een bevaarbaar Apeldoorns Kanaal.

Als Apeldoor- ner droom ik ervan weer boten aan de kade te zien liggen", aldus Doorn, die dus duidelijk verband legde tussen de kerntaken van het Waterschap en het bevorderen van economische activiteit. Dit laatste heeft natuurlijk te maken met het weer bevaarbaar maken van het kanaal. Victor Doorn is sinds 1998 actief in de Stichting Apeldoorns Kanaal die zich voor de bevaarbaarheid van het kanaal beijvert.

Samen met gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland werd de renovatie uitgevoerd. De provincie financierde circa € 450.000, de overige € 150.000 werden gedragen door de gemeente Apeldoorn, het Waterschap Veluwe en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

 

Ook Gedeputeerde Mevrouw Annemieke Traag van de provincie Gelderland (D66) voor wie De Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Apeldoorns Kanaal als twee sleutelprojecten ook tot haar portefeuille behoren, ging in op de ontwikkel mogelijkheden van met deze vaarweg verbonden activiteiten. Anders gezegd de aanjaagfunctie, die recreatievaart op het kanaal voor de aanliggende gemeenten zal kunnen hebben.

In haar toespraak zei de gedeputeerde voorts, dat zij zich gaat inspannen om het Apeldoorns Kanaal weer bevaarbaar te maken. Tegen heemraad Victor Doorn zei ze: "Victor, we gaan dat meemaken, dat bevaarbaar maken van het kanaal.".

Mevrouw Traag prees de restauratie: "We vinden dit als provincie heel belangrijk. Het Apeldoorns Kanaal met zijn historische sluizen vormt een belangrijk cultuurhistorisch element in de provincie. Ook voor het bevaarbaar maken van het kanaal gaan wij ons als provincie inzetten", aldus mevrouw Traag.

Verder ook in haar speech een ons inziens belangwekkende passage: ze sprak namelijk expliciet over "de vaart op het kanaal met fluisterbootjes", daar zijn wij natuurlijk heel verheugd over, al hebben wij het liever over elektrisch aangedreven boten.

 

 

 

Toen was 't tijd voor de openingshandeling.

De genodigden van de Provincie begaven zich via de sluisdeuren naar de andere zijde van het kanaal.

 

Aan de onderzijde van de sluis was vanaf een dieplader en een grote kraan een 10.35 meter Jan van Gent cabin sloep in het water gelegd.

 

Terwijl het gezelschap zich door het struweel een weg baande naar het wachtsteigertje voor de sluis, draaiden medewerkers van het Waterschap de rinketten in de sluisdeuren open.

 

 

 

Het openen van de deur aan de westzijde koste nogal wat moeite. De Waterschapsmannen waren hier, gezien het touw en de handschoenen, kennelijk op voorbereid, want er moest met drie man stevig aan gesjord worden. Maar uiteindelijk gaf de deur zich dan toch gewonnen en kon de sloep met het gezelschap aan boord de kolk invaren.

 

Voor de op het voordek staande Rick Scholten, secretaris van Stichting Apeldoorns Kanaal, was dit zeker een bijzonder moment.  Want het is deze Stichting die al jaren de grote motor is achter dit project.

 

 

De Stichting publiceert maandelijks een nieuwsbrief waarin minitieus kond gedaan wordt van alle tussenstappen in dit traject.

Daarnaast is er ook een website met informatie over de ontwikkelingen.

klik hier

 

 

 

 

 

In de kuip van de boot v.l.n.r.:

- dijkgraaf Gert Verwolf

- gedeputeerde mevrouw Annemieke Traag,
- heemraad Victor Doorn,

- directeur bij het Waterschap Paul Spaan en

- de burgemeester van Heerde mevrouw
  Inez Pijnenburg, die tevens voorzitter is
  van Stichting Apeldoorns Kanaal.

 

Met eenzelfde snelheid als het water uit de kolk gelopen was liep het er ook weer in en konden de deuren aan de bovenzijde van de sluis worden geopend.

En ook hier waren de waterschapmannen er kennelijk al mee bekend, dat opnieuw de westelijke deur zich niet zomaar zou laten open draaien.

 

 

 

 

Na weer drie man sterk geruk en getrek ging de deur open en kon de sloep de kolk uitvaren, waarmee de openings handeling van deze geres-taureerde sluis z'n beslag kreeg.

 

 

 

 

Resteerde nog een kort vaartochtje op het bovenpand van het kanaal waarna de sloep weer in de kolk afmeerde voor een genoeglijk samenzijn van de gasten, onder het genot van een hapje en een drankje, overspoeld met zeemansliederen uit de kelen van matrozenkoor SOS uit Apeldoorn, dat haar inkomsten schenkt aan een tweetal kinder ondersteuningsprojecten in India en Zuid Amerika.

 

De Stichting Apeldoorns Kanaal was betrokken bij de organisatie van deze openingshandeling.

 

Waren de weergoden deze openings-festiviteit goed gezind, het werd direct daarna ook wel afgezegend met een riante plensbui.

Deze sluis staat het bevorderen van de bevaarbaarheid van het

Apeldoorns Kanaal in ieder geval niet meer in de weg.

 


Op 23 september 2011 is er in Apeldoorn een volgend evenement in het kader van het weer bevaarbar maken van het Apeldoorns Kanaal. Als het lukt zal er dan in de haven daar een aantal elektrisch aangedreven boten aanwezig zijn, ook om er mee mee te varen op het kanaal natuurlijk.                    

© 2011 Platform voor Elektrisch & Hybride Varen

   Tekst en foto's: Anton Schiere     

©2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly