Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Keuze In- of Outboard, POD, Saildrive of Roerbladaandrijving

Aquamot stuurbare POD met vlakplaat
Afhankelijk van uw type boot is de keus in- outboard gauw gemaakt.

 • Inboard vereist immers een motorfundatie en scheg waar de schroefas doorheen geleid wordt.
 • Een alternatief is te kiezen voor een motor in de vorm van een torpedo, die al dan niet stuurbaar, onder de boot gehangen wordt. Wij noemen dit een POD.
  Voordelen van een POD zijn geen ruimtebeslag in de boot, de schroef kan in exact 900 staan t.o.v. de kielbalk en de motor wordt meteen gekoeld.
 • Een variant hierop is de POD niet onder het vlak van het schip te monteren, maar deze in het roerblad op te nemen (zie rechtsonderaan).
 • Tussenvorm zijn boten waar gewoon een elektro aanhangmotor met onderaan Duffy 16 brushless powerruder engine
  de schacht een torpedomotor in een bun achterin de boot wordt gehangen.
 • Een andere, in de boot ruimte sparende, oplossingDuffy
  is die waar boven een onder het vlak van de boot
  hangend roerblad de motor(verticaal) staat opgesteld.
  De aandrijfas loopt dan door de roerkoningnaar beneden en drijft daar,via een haakse worm, de schroef aan.Kräutler AC Saildrive
 • Strikt genomen is het verschil
  met een z.g. Saildrive alleen,
  dat deze enkel een staartstuk en geen echt roerblad heeft. De techniek van beide is globaal gelijk.

 

 

 

 • Als laatste de waterjet, hierbij hangt er geen schroef onder de boot in het water, wat als voordeel heeft, dat deze ook niet beschadigd kan raken en de geringere diepgang.
  In de boot staat dan een door een motor aangedreven pomp, die ingenomen water onder grote druk door een kleine opening als straal naar buiten perst, waarmee in de voortstuwing wordt voorzien.
  Als de uitblaasmond zelf draaibaar is, of als de uitgeblazen waterstraal met een klein roertje van richting wordt veranderd kun je er mee sturen. Waterjets worden in jetski's en sommige snelvarende motorboten toegepast.
  Het nadeel van de waterjet is, dat de verliezen die optreden vrij groot zijn. Zelfs in boeg-/hekschroef toepassingen, waar de kleine uitblaasmondjes ten opzichte van de grotere tunnelbuisopeningen in het vlak beslist minder vaarweerstand geven, heeft het waterjet principe (wat daarvoor wel kant en klaar op de markt is) nog niet echt breed ingang gevonden. Daarbij spelen de hogere kosten natuurlijk ook een rol.

 

 De geschiktste keus:
Zoals u begrijpt is deze van uitgangspunten en vervolgens van veel factoren afhankelijk.

Een paar overwegingen:

 • ligt er al een motorfundatie en schroefas in de boot dan lijkt toepassing van een inboard motor voor de hand te liggen;
 • heeft de boot een motorbun onder het achterdek en is deze al in het vlak opengezaagd, dan is het ’t handigst daar een elektroaanhangmotor in te hangen;
 • is de bun nog niet opengezaagd, dan is een onder het vlak te monteren stuurbare POD de oplossing, mits het vlak (de bodem) ter plekke voldoende stevig is om de druk van het voortstuwen en de roerbeweging op te kunnen vangen, de bun is dan als bergruimte te benutten;Elisabeth sloep Rik Homan Kräutler 1,6 kW VDC in roerblad
 • heeft uw boot een aangehangen roer, met redelijk verticaal draaimoment en is e.e.a. voldoende zwaar uitgevoerd om de stuwdruk op te vangen, dan is opname van de POD in het roerblad wellicht doenlijk, gebruik dan wel de boven op de POD aanwezige flens voor de fixatie van een cavitatieplaat.


Qua gehanteerde uitgangspunten gaan wij ervan uit, dat:

 • u natuurlijk liefst aan boord zelf zoveel mogelijk ruimte vrij laat,
 • de POD motoren zo betrouwbaar zijn, dat althans servicing tijdens het vaarseizoen niet nodig is en dit dus geen argument is de motor binnenboord te willen hebben;
 • het “over boord zetten” van de motor bijdraagt aan geluidreductie en koeling;
 • er inmiddels “standaard” POD’s zijn in vermogens tot 10 kW (specials tot 30 kW)
 • voor grotere vermogens thans alleen inboard-motoren beschikbaar zijn.Een hele fraaie toepassing:
is toepassing van 2 POD’s, weliswaar duurder dan één grote motor, maar wel efficiënter door het kunnen laten vervallen van het roerblad. Dit spaart in energieverbruik tot 5%.

Uw stuurwiel is dan gekoppeld aan een electronica-circuitje, dat de vermogensverhouding over de twee POD’s bepaalt waardoor het schip gestuurd wordt.

U kunt dit circuitje vervolgens ook aan auto-pilot software koppelen.
(Volvo past dit pricipe ook toe voor z'n hekdrive's)

Kiest u bovendien voor stuurbare POD’s dan spaart u boeg- en hekschroeven uit, want door het sturen met de ene POD en voor- of achteruit slaan met de andere, krijgt u uw schip op elke gewenste plek.

Bovendien, mocht er wat met één POD mis zijn, dan stuurt u de ander wat bij en kunt u gewoon doorvaren.

©2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly