Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

 

 

Lithium: wereldproductie en de prijsontwikkeling

Belangrijkste Lithium winplaatsen in de wereld in 2015Sinds ons vorige artikel, nu 8 jaar geleden, is erLithium gebruik wereldwijd inderdaad gebeurd wat wij toen al voorzagen, een explosieve groei in het verbruik van deze schaarse grondstof. 
                                                        Klik op de plaatjes voor vergroting

/Lithium hoeveelheid per toepassing


Die groei wordt naast elektrisch rijden en varen verder nog aangejaagd door een veelheid van apparaten die allemaal gevoed worden uit grotere of kleinere Lithium batterijen.


/Lithium toepassingen en prijsontwikkelingEen volgende grootverbruiker van Lithium zullen opslagsystemen voor hernieuwbare energie worden. Eens komt er de tijd, dat als de zon niet schijnt en het al evenmin waait we niet meer op fossiele energie terugvallen, maar gevoed worden vanuit batterijen. Uit de thuisbatterij van Tesla, of uit Mega Watt opslagsystemen van energieleveranciers.


De prijs voor grotere Lithium pakketten is de aflopen jaren sterk naar beneden gekomen, terwijl de vraag juist explosief toenam.

De pakketprijs ontwikkeling in het staatje hiernaast geldt overigens typisch voor batterijen in e-auto's.

 

Lithium grondstofprijs ontwikkelingEn het is eigenlijk vreemd, dat de grondstofprijs toch nog zo lang op een laag niveau is gebleven en pas de afgelopen twee jaar vrijwel is verdubbeld. Het goede nieuws daarbij is wel, dat batterijfabrikanten per kWh steeds minder Lithium hoeven te gebruiken.

Zo zit er in een zeg 80 kWh Tesla batterijpakket, dat naar schatting zo'n 450 kg weegt, maar 51 kg aan pure Lithium Hydroxide als grondstof. Bij de huidige prijs maakt dat dus maar voor $ 816 van de prijs uit. Lithium verdere daling pakketprijzen


De stijging van de grondstofprijzen zal zeker doortikken naar de pakketprijzen. Door de  groeiende productieomvang en dito efficiency voordelen, zal de prijsstijging van de grondstof nog een tijd lang meer dan gecompenseerd worden en blijven prijzen dalen. Verwacht wordt zelfs $ 100 per kWh in auto Lithiumpakketten per 2020. Dat gaat dan heel hard.


Voor boten, zien we nu ook al bij grotere pakketten de prijzen wel wat naar beneden komen, maar met veel meer tussenschakels*  in de distributie keten wordt die prijsdaling minder goed doorgegeven dan in de automotive sector.      * producent -> importeur -> distributeur -> werf -> eindcliënt

Bij boten gaat het, in vergelijking met auto's, meestal nog om kleinere 10 à 20 kWh systemen.


Één gevaar blijft, dat de grondstof wordt gewonnen op een zeer beperkt aantal, ook deels nog politiek gevoelige, plekken in de wereld. Gaan we van de olie sheiks naar de Lithium baronnen?


Bron voor deze update: The Visual Capitalist,

                           met dank aan "De Bicker" de dagelijkse nieuwsbrief van Michiel Bicker Caarten, die ons erop attendeerde,

en de laatste visual:      Duurzaam Bedrijfsleven / Mckinsey

 

 

 

Oorspronkelijk artikel dd. 28 februari 2009

Lithium en de voorraden

 

Hebben net autofabrikanten als GM, Toyota, Mercedes, Nissan, Renault, Mitsubishi en Volkswagen besloten voor hun "Hybrids" gebruik te gaan maken van batterijen op basis van Lithium, ontdekt  president Morales, dat hij nu de  "Lithium-sheik van de wereld is".

 

Althans dat valt op te maken uit artikelen die verschijnen over dit  Boliviaanse staatshoofd.

 

Niets mis mee natuurlijk als een land een faire prijs voor z'n bevolking uit exploiratie van haar natuurlijke rijkdommen nastreeft.

Echter Bolivia beschikt wel over bijna de helft van de geschatte wereldvoorraad. Lithium is er ook nog betrekkelijk eenvoudig te exploireren. 't Ligt er onder een zout woestijn hoog in de Andes.

De rest van de wereldvoorraadjes liggen verspreid in Bolivia's buurlanden en in de rest van de wereld met een accent op Tibet.

 

Met zijn al eerder doorgevoerde nationalisatie van bodemschatten zit Morales dus nu "in the worlds driver's seat" waar het gaat om de productie van Lithium nodig bij de grootschalige overschakeling naar elektrische of hybride auto's.
Inmiddels heeft hij aangekondigd het "delven" en vervolgens de zuivering van ... tot en met productie van Lithium batterijen in Bolivia zelf ter hand te willen nemen. Tegen het eind van 2009 moet de eerste staat's (capaciteit per jaar 40 ton) proef-raffinage fabriek in bedrijf komen. Daarna zal een grote fabriek met een capaciteit van 20.000 ton lithiumcarbonaat per maand worden gebouwd.

 

Verwacht wordt, dat de vraag naar Lithium de komende jaren zal vervijfvoudigen, al is het wel plezierig, dat het recycelbaar is.

 

Was niet één, van de overigens vele, overwegingen achter transitie naar elektrisch/hybride rijden de "oil indepence"?

Dit leidt onherroepelijk tot een nieuwe afhankelijkheid, namelijk die van Lithium.

 

Julika Lithium powered Nominated Powerboat of the year 2009

Qua volume in verhouding natuurlijk verwaarloosbaar, maar ook maritiem dringt het gebruik van Lithium nu toch echt door.

Zo produceert het Amerikaans/Duitse LithiumTechCorp / Gaia GMBH Lithium battery-packs voor de onderzeeboot-dienst van de Duitse marine.

 

Ook in de recreatiesector waren er op BOOT Düsseldorf 2009 wel vier boten met in Lithium opgeslagen elektrische energie aan boord.

Fabrikanten: het Duitse Torqeedo en het Zwitserse ERUN.

De laatste firma claimt dat haar oudste nu elf jaar oude pakketten nog steeds in de vaart zijn. En leverde de batterijen voor bovenstaande Julika 660 die er een uurtje met 35 km/u mee kan varen (topsnelheid 45 km/u).

 

In maart 2009 komt het Nederlandse Mastervolt met haar Lithium Ion packs op de markt. De daarin toegepaste Lithium cellen betrekt zij overigens van een overzeese producent [bij de red. bekend]

 

Nu is een Lithium batterij pakket in aanschaf weliswaar extreem duur. Maar dankzij het grote aantal laadcycli komt 't echter in het gebruik *  wel heel in de buurt van kwaliteits AGM batterijen. Zeker als je rekening houdt met 't feit, dat dankzij slechts een derde van het gewicht, het pakket in een boot ook weer iets kleiner kan zijn. 

* Wij rekenen dan met het totaal aantal gedurende de levensduur (=cycli) "door een pakket af te geven aantal kWh's".

 Voor meer info hierover klik hier

Het laatste nieuws maakt echter duidelijk, dat er echt iets aan de hand is met de verwachting bij de industrie omtrent

Toyota

de prijsvorming en beschikbaarheid van 't Lithium als er straks breed E-cars en Hybrids geproduceerd gaan worden.

 

 

Toyota, dat tot nu toe bij Nikkel/Metaalhydride battery packs gebleven was en pas recent voor overschakeling naar Lithium heeft gekozen, heeft nu bekend gemaakt een onderzoeksprogramme te zijn gestart naar: "The battery chemistry beyond Lithium"!

 BYD Batterij en fabrikant van E & H auto's

Het andere nieuws komt van het Chinese BYD (Build Your Dreams).

 

BYD van oorsprong batterijfabrikant, bouwt nu ook E-& Hybride auto's en komt hiermee eind dit jaar naar Europa (Nederland).  

 

BYD heeft een Lithium batterij LiFePo ontwikkeld die nog maar een achtste van de hoeveelheid Lithium bevat van de Lithium batterijen zoals ze tot nu toe geproduceerd werden en die dan ook nog maar de helft kost.

 

Is dit moraliserend?  

 

 

Dit artikel is mede gebaseerd op publicaties in EV/World 09.5.

 

 

 

 

 

 

  

© 2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly