Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Begrippen


Elektrisch Varen:

E-motor gevoed uit batterijpakket. Wij noemen dit "Vol Elektrisch".
Opladen gebeurt met (groene) walstroom, zonnepanelen of windgenerator, of zoals bij zeilboten z.g. regeneratief, want bij sommige installaties kan de E-motor als generator functioneren om de batterijen (bij) te laden als de schroef draait door de vaarsnelheid. 

 

Solar boat:

Dit is een vol elektrisch varende boot.

de boot heeft een batterijpakket, dat voornamelijk gevoed wordt uit een op de boot aangebracht pakket zonnecellen/panelen,

desgewenst kan uit walstroom worden bijgeladen. (In wedstrijden zoals de Frisian Solar Challenge is dit niet toegestaan)

Hybride Elektrisch Varen:

 Hybride varen hierbij zijn er vijf varianten:Parallel hybride Bellmann installatie op Vetus diesel

 • Parallel hybride:
  verbrandingsmotor en E-motor drijven ongelijktijdig de schroefas aan,
  de E-motor wordt gevoed uit een batterijpakket,
  opladen gebeurt met (groene) walstroom, zonnepanelen of windgenerator,
  de E-motor kan als generator functioneren om de batterijen te laden als de verbrandingsmotor draait
 • Serie hybride:
  E-motor drijft alleen de schroefas aan en wordt gevoed uit een batterijpakket,
  opladen gebeurt met (groene) walstroom, zonnepanelen of windgenerator en indien nodig uit de on-board genset,
  bij sommige installaties kan de E-motor als generator functioneren om de batterijen te laden als de schroef draait door de vaarsnelheid zoals bij zeilboten,
  in een serie hybride opstelling is het meestentijds "elektrisch varen" het uitgangspunt, de on-board genset is slechts bedoeld als escape als niet (tijdig genoeg) een walstroom aansluitpunt beschikbaar is.
 • Separaat hybride: Separaat Hybride: 2 tiltbare Lenco POD motoren naast een Honda Outboard
  hierbij is sprake van twee separate schroefassystemen, één voor de verbrandingsmotor en één, of twee voor de elektromotor(en), waarbij de E-motor wordt gevoed uit een batterijpakket,
  opladen gebeurt met (groene) walstroom, zonnepanelen of windgenerator,
 • Separaat Serie hybride
  Hierbij is er aan boord zowel een conventionele de schroefas aandrijvende brandstofmotor, als daarnaast een Serie Hybride aandrijving, voor voorbeeld klik hier
 • Gemengd hybride:
  hierbij kunnen E-motor en verbrandingsmotor gelijktijdig aan de schroefas zijn gekoppeld,
  de E-motor wordt gevoed uit een batterijpakket,
  de E-motor kan de verbrandingsmotor in z'n lagere toerenbereik helpen (het z.g. turbo gat te overbruggen bij het optrekken ((boostfunctie)),
  de E-motor kan ook alleen de schroefas aandrijven,
  opladen gebeurt met (groene) walstroom, zonnepanelen of windgenerator,
  de E-motor kan als generator functioneren als de verbrandingsmotor draait om de batterijen op te laden.

 

QMII 4 Rolls Royce Mermaid POD's waarvan 2 draaibaar 

Diesel-Elektrisch
hierbij wordt de door de dieselmotor opgewekte energie via een generator omgezet in elektrische energie die vervolgens een elektromotor voedt.


Diesel-Elektrisch varen kan, afhankelijk van het vaargebruik, ten opzichte van een conventionele dieselaandrijving tot 20% brandstof besparing / milieu voordeel opleveren, mits sprake is van een cascade genset opstelling, waarbij het aantal in te schakelen gensets steeds wordt afgestemd op de energiebehoefte van de E-motor(en)

 

 

Diesel-Hydraulisch
hierbij wordt de door de dieselmotor opgewekte energie met een hydrauliek pomp en een slangenstelsel overgebracht naar één of meerdere de hydrauliek motor(en) die de schroef(ven) aandrijft(ven)

 

In-board motor:
Er is sprake van een z.g. in-board opstelling als de motor in de boot staat gekoppeld op de schroefas   

 

Direct drive: Kräutler met aangebouwde reductie
Hiervan is sprake als de motor rechtstreeks (dus zonder reductiekast, worm- of V-snaar overbrenging) de schroefas aandrijft.
Brandstof motoren, maar ook een aantal typen elektromotoren moeten nogal veel toeren (> 2.000 RpM) maken om het benodigde vermogen af te kunnen geven.
Bij zulke hogere toerentallen zou echter de efficiency van de schroef sterk afnemen.
Om in dit probleem te voorzien, wordt een reductie van het motortoerental door middel van een tandwielkast, worm- of V-snaar-overbrenging toegepast. Een reductie kost wel een paar procent aan vermogen, maar dat verdien je dubbel terug door vergroting van hetMastervolt 10 kW in Van Wijk 550-E schroefrendement, mits je de daartoe geëigende schroef gebruikt.

 

Bij elektrisch varen voorkomen wij liever dit verlies door een elektromotor-type te kiezen, dat zelf al bij lagere toerentallen (tot circa 1.400 RPM) voldoende kracht kan ontwikkelen.
Motoren die dus zonder reductie/overbrenging de schroefas aandrijven noemen wij direct drive.
Zo zijn dus vrijwel alle torpedo & POD elektromotoren z.g. direct drive. (Uitzondering Torqeedo, Intermotor, Watt & Sea)

 

1,5 kW Leeuwestein outboard met torpedomotorOut-board motor:
Wij spreken van out-board als de motor achter de boot boven water hangt en via een verticale drijfas en een onder water geplaatste haakse wormoverbrenging, de schroef aandrijft.
Echter bij veel elektrische aanhangmotoren (out-boards) bevindt zich boven water de regelunit en zit de feitelijke motor onder water in een torpedo rechtstreeks aan de schroef. Zelfs is ook vaak de regelunit in de torpedo ondergebracht, zodat deze meteen ook gekoeld wordt.

 

 

POD motor:
Dolphin POD zes fase sychrone draaistroommotor maar met borstelloze bekrachtigingHierbij bevindt de motor die de schroef aandrijft zich in een gondel onder water. 
De motor kan een elektrische of hydraulische zijn.                
Vaak ook is de motor draaibaar en soms zelfs geintegreerd in het roerblad, zodat dit met z'n stuwdruk
meteen ook stuurt.

 

 

 

PowerRudder: (=productnaam van Duffy)
Hierbij is er sprake van een roerblad, waarbij de elektromotor verticaal boven de waterlijn geplaatst een drijfstang aandrijft, die onder in het roerblad via een haakse worm de schroefas en zo de schroef aandrijft.

 

Saildrive:

 

Hierbij bevindt de motor zich boven 't vlak, die een vertiale drijfstang aandrijft, die onder water via een haakse worm de schroefas en zo de schroef aandrijft.

 

Saildrives zijn vaak ook draaibaar zodat ermee gestuurd kan worden.

 

 

 Walstroom / laadpalen zijn:

 • openbaar, toegankelijke inrichtingen,
 • waar al dan niet tegen betaling elektriciteit, 230 V 50 Hz, uit kan worden betrokken
 • ten behoeve van aan boord aanwezige toestellen / installaties zoals accu-opladers
 • in eigendom bij overheden, of van commerciële- en verenigingsjachthavens
  met:
 • één of meerdere z.g. CEE contactdozen,
 • afzekering op liefst 16 Ampère per contactdoos,
 • aardlekautomaat per contactdoos,
 • (elektronische) kWh-meter per contactdoos, al dan niet in combinatie met een betaalsysteem.

 

 

 

Energie opslag

Voor de opslag aan boord van elektrische energie kan gebruik gemaakt worden van

 • Accu's

of

 • Waterstofgas, waarbij via een z.g. fuel-cell de in het gas besloten energie al naar gelang de actuele behoefte wordt omgezet in elektricteit

Accu's

Accu's zijn er in vele soorten.
Voor elektrisch varen zijn tot nu toe eigenlijk nog steeds semie-tractie of volledige tractie loodaccu's 't meest geschikt. Het onderscheid tussen beide zit h'm in de bouwwijze en daarmee in levensduur en de maximale ontlaaddiepte. (Accu's mogen namelijk nooit helemaal ontladen worden, want daardoor raken ze beschadigd en wordt de levensduur bekort)
Semie-tractie loodaccu's zijn er in dre varianten: Nat met navuldoppen, of dicht onderhoudsvrij en ook in Gel en AGM.
Tractie loodaccu's zijn er: Nat met navuldoppen en ontgassingssysteem en in gasdichte Gel-uitvoering.

 

Levensduur van loodaccu's

Elke keer dat een accu wordt ontladen en daarna weer wordt opgeladen noemen wij een cyclus.

Voor elk type accu specificeert de fabrikant de levensduur in het aantal cycli, daarbij rekening houdend met steeds de maximaal toegestane ontlading.

Voor de feitelijke levensduur van accu's zijn nog tal van andere factoren van belang, zoals de sterkte van de ontlaadstroom, de juiste laad karakteristiek en capaciteit van de lader, temperatuur, het onderhoud (bijvullen en steeds onder druppellading houden) regelmaat in 't gebruik en tenslotte ook nog enkel tijdsverloop.

 

Laden:
Voor loodaccu's geldt, dat het het beste is de accu's direct na het ontladen weer op te laden (anti sulphatering).
Belangrijk is, dat het laadproces helemaal wordt afgemaakt.

 

Waterstof als energiedrager:
Wordt gezien de veel grotere energiedichtheid dan die van loodaccu's als alternatief hiervoor gezien. Daarmee concurreert deze technologie vooral met de ontwikkelingen rond Lithium accu's.
Wel is het zo, dat voor de produktie van waterstofgas en het comprimeren ervan in drukcylinders, net als voor het opwekken van elektriciteit, energie vereist is.

Als hiervoor niet voor wind-, biomassa, nucleaire-, of zonne energie is gekozen is waterstof evenmin CO² uitstootvrij.

 

                                                                 Waterstof cylinders onder in de Ganita Hydrogen Experiance

 

© 2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly