Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Disclaimer
De redactie van  het Online Magazine ElektrischVaren.info besteedt de grootst mogelijke zorg aan de op deze website getoonde informatie.
Mocht u vinden, dat iets onjuist of anderszins, in welke zin dan ook, incorrect is, en/of dat er inbreuk gemaakt wordt op uw intellectueel eigendom, laat u het dan meteen weten met een mail via: Contact .


Uitsluiting van aansprakelijkheid
De redactie van  het Online Magazine ElektrischVaren.info sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het kennis nemen van de getoonde informatie en/of op grond daarvan genomen beslissingen en gepleegde handelingen.
Als gelinkt wordt naar websites van derden is ElektrischVaren.info niet verantwoordelijkheid voor de juistheid, of enig ander aspect, van daar getoonde informatie.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten te voorkomen.
Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen.
De redactie va het Online Magazine ElektrischVaren.info sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit vanwege schade in welke zin dan ook, die zich als gevolg van het gebruik, of het juist niet kunnen gebruiken van deze site, of van andere daarmee verbonden externe sites, mocht voordoen.

 

Copyright:
Voor overname van (delen van) artikelen, fotomateriaal en overzichten is onze schriftelijke toestemming vereist.  

Stuurt u ons hiervoor een mail via: Contact


Privacy-beleid
ElektrischVaren.info houdt voor het verlenen van haar diensten uw naam,  e-mail-adres,  toegangsnummer en indien van toepassing uw betaalgegevens vast.

Met het aan ElektrischVaren verschaffen van deze gegevens stemt u er mee in, dat ElektrischVaren hiervan gebruikmaakt in haar communicatie met u. 
Daarnaast worden kwantitatieve gebruiksgegevens bewaard om steeds de geboden informatie op de behoeften af te stemmen.
ElektrischVaren verbindt zich deze gegevens niet, behalve als zij daartoe op wettelijke gronden wordt gedwongen, aan derden te verstrekken.

© 2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly