Home Contact/Links Disclaimer Sitemap


Gewogen toetreding is fiasco voor Amsterdam

Wij hebben een simpele, werkbare en faire oplossing

 

Sinds 2006 voeren alle nieuwe boten er al elektrisch.

Sterker nog in de aanloop naar de gewogen toetreding per 2020 hebben veel Amsterdamse reders hun dieselboten nu al voorzien van een elektromotor.

Het is een geweldige boost geweest voor de e-varen sector. Het leidde tot veel op de sector gerichte productontwikkeling, die inmiddels ook al verder z’n spin-off heeft gevonden.

 

Daarmee wierp het beleid van voorgaande Colleges van Burgemeester en Wethouders van onze water toeristische hoofdstad beslist alleszins z’n vruchten af. Met direct al in de grachten geen geluidsoverlast en stank meer van veel van die grote rondvaartboten.

 

Voor de gewogen toetreding per 2020 was een heel doorwrocht document met criteria en eisen opgesteld. In ons Jaaroverzicht 2016 signaleerden wij echter al wel de voorkeur daarin voor de z.g. traditionele glasbakken. Die nu dus ook als z.g. beeldbepalende boten massaal bleken toe te treden.

 

Hierbij lijkt nu van alles misgegaan, althans in relatie tot andere boten die minstens even beeldbepalend zijn.


Het eind van het liedje is, dat boten van kleinere reders van de markt zijn gedrukt ten gunste van die van het grote reders conglomeraat en er bovendien amper sprake is van echte nieuwe toetreders.

 

Hoewel per vandaag nog in onderzoek, lijkt het er bij al die nieuwe toetreders op, dat zij slechts een stroman functie vervullen. Maar als je er strikt juridisch naar kijkt is het nog best een lastige om dat zo te kunnen benoemen. Laat staan om er als Gemeente zelfs maar iets tegen te kunnen doen.

 

Alles bij elkaar kreeg het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam nu met de rondvaartdossier een nog moeilijker te ontwarren strop om de nek gelegd.


Dit leidt dus enkel tot eindeloos verspillen van gemeen-schapsgeld aan ontzettend veel procedures, waarbij de proceskans voor de Gemeente klein zal zijn.

Alleen de NautaDuthilh’s van deze wereld varen er wel bij.


Het kan anders, simpeler en zo dat de doelen van Gemeente en het belang van de rondvaartbranche beide worden gediend

        Betalen Voor Varen, dat werkt als volgt:

 

Voor het varen met meer dan 8 opvarenden, inclusief de schipper, in gebied 1 (Grachtengordel) gaat gerekend vanaf de negende opvarende voortaan betaald worden. Hierbij geldt het volgende:

Professionele rederijen kunnen hun boten laten registreren en daarmee gebruikmaken van een vaartarief per kilometer per zitplaats*.

 • Zo’n boot moet voldoen aan alle wettelijke eisen en specifieke Amsterdamse voorwaarden te weten volledig uitstootvrij varen, twee marifoons en AIS om voor commerciële vaart in gebied 1 van Amsterdam geregistreerd te kunnen worden.
 • De boot betaalt voor het volgens de CE of CVO bepaald aantal zitplaatsen een fee voor het varen door gebied I. * Die fee bedraagt € 0,40 en wordt gerekend vanaf de 9e beschikbare zitplaats aan boord en per gevaren kilometer.
 • Er geldt geen onderscheid meer tussen boten onder en boven 14 meter.
 • De z.g. vermakelijkheidsretributie per passagier aan boord wordt afgeschaft.
 • Afrekening gaat in een volledig geautomatiseerd proces op basis van de AIS info uit Marine Traffic over de gevaren afstand in gebied 1. Daarbij maakt het niet uit of de boot wel of niet met passagiers vaart.

Wil een particulier met meer dan 8 personen in gebied 1 varen dan koopt die via een App een ontheffing voor de duur van de vaart in gebied 1.

 • Dat kost per boventallige opvarende € 1,20 per uur varen.
 • Hierdoor wordt concurrentie met de professionele rondvaart tegen gegaan.

 

Wat wordt hiermee bereikt:

 • Reders zullen de inzet van hun grote boten meer afstemmen op de vervoersvraag, waardoor het aantal vaarbewegingen op de grachten in gebied 1, met te grote boten, wordt beperkt. Dat werkt zo:
  Een 80 persoons glasbak betaalt (80-8*€ 0,40=) € 28,80 per kilometer. De fee voor een rondvaart van een uur bij 6 km/u komt dus voor zo’n boot uit op € 172,80. Een sloep met een CVO voor dertig personen betaalt voor 6 km varen, ook bij maar 20 opvarenden, (30-8*6*€ 0,40=) € 52,80.
 • De kans bestaat dat reders voor hun grote boten nieuwe CVO’s laten opmaken met wat minder passagierszitplaatsen, waardoor het goedkoper wordt met de boten te varen. Wel is de regel vereist, dat er voor een boot maar één keer per jaar een nieuw CVO mag worden ingediend.
 • De gemeente is af van het moeizame vergunningenstelsel, er ontstaat een gelijk speelveld voor alle partijen. Het registreren van boten beperkt zich tot een check op het voldoen aan de wettelijke en specifiek Amsterdamse vereisten voor het type boot. De reder accordeert met het ontvangen van de registratie de systematiek rond betaling en handhaving.
 • Dankzij het 8 personen criterium is de aanpak van de z.g. illegale rondvaart nu eindelijk ook goed geregeld.
 • De particulier betaalt voor een uur varen in gebied 1 met 20 opvarenden (20-8*€ 1,20=) € 86,40.
 • De Gemeente krijgt een faire vergoeding voor het gebruik van het grachten areaal.
 • Alle vaart t/m 8 opvarenden voor de Amsterdammers valt buiten deze regeling.

 

De handhaving:

 • Met een tiental strategisch opgestelde camera’s kunnen mensen van Waternet in de gaten houden, of  boten varen met meer passagiers dan volgens hun CE of CVO vastgesteld, het bewijs van een overtreding is meteen ook vastgelegd. Blijkt het aantal passagiers groter, dan volgt een heftige boete.
 • Ook particulieren / z.g. “niet professionele rondvaartboten” worden met dezelfde camera’s en met uitlezing van hun chips gecontroleerd. Bij overtreding volgt een eveneens heftige boete.
 • Alle camerabeelden worden minstens een maand bewaard, zodat dit controlewerk ook achteraf nog gecontroleerd kan worden. Ze zijn zijn live op internet te volgen en terug te zien. Deze nieuwe wijze van controleren heeft impact op het werk van de met handhaving belaste werknemers van Waternet.
 • Natuurlijk kan de schipper bij zo’n camera boventallige passagiers even laten wegduiken, maar Waternet heeft nog altijd anderhalve boot op het water, die z.g. 100% controles doen. Al kan dit net zo goed vanaf de wal met een team op een scooter.
 • De particulier die met meer dan 8 personen in gebied 1 wil varen koopt via een App de ontheffing voor een bepaald tijdvak. Ook deze boten worden via de camera’s gecontroleerd op het betaald hebben voor varen in gebied 1.
  Dus als Piet een uurtje met 20 opvarenden door gebied 1 wil varen betaalt hij 20 – 8 = 12 * € 1,20 * 6km = € 86,40. Daarmee komt voor Piet de gemiddelde prijs per opvarende op € 4,32 uit. Als Piet dat te prijzig vindt, dan moet hij z’n boot laten registreren voor professioneel gebruik, maar dan betaalt hij wel voortaan voor elke in gebied 1 gevaren kilometer € 8.
 • Voor boten van buiten Amsterdam, dus zonder chipsticker geldt ook dat die via een App als ze met meer dan 8 personen in gebied 1 willen varen een ontheffing moeten kopen. Zij tonen dan de ontvangen QR-code aan de camera bij binnen- en uitvaren van gebied 1.
  Zijn ze langer dan de afgekochte periode in gebied 1 geweest, dan zal via de intercom de Waternet medewerker de schipper verzoeken bij te betalen. Doet de schipper dat niet dan wordt de boot aangehouden. Het signalement en de naam van de boot liggen dan immers al vast.

 

Hoe gaat de Gemeente Amsterdam dit realiseren?
Al even simpel: een nieuw Raadsbesluit!

 

 

 

 

 

 

 

 

©2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly