Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

 

 

Hoeveel Elektrische en Hybride boten varen er in 2016?


Van het aantal recratief gebruikte boten in ons land bestaan geen harde cijfers, enkel omdat er, behalve voor snelle motorboten, geen registratie van is.


Dat moesten we maar zo laten, het zou een te makkelijk opstapje zijn naar vaarbelasting.

 

Tegelijkertijd is het wel onhandig, want zonder enig getalsmatig inzicht is het lastig plannen maken.
 

Om daarin te voorzien besloot SEFF, de Stichting die zich in Friesland voor elektrisch varen inzet, zo'n vijf jaar geleden onderzoek te doen.

SEFF Marktonderzoek Elektrische Boten Derde meting 2013 & 2014

Inmiddels heeft SEFF nu al drie keer een meting gedaan van het aantal elektrische boten in ons land.


De uitkomst is verbluffend positief voor het elektrisch varen.
Er varen in ons land naar verhouding* drie keer meer boten elektrisch/hybride, dan er auto's elektrisch/hybride rijden.

 

Zo hoorden wij vaak in het diepst van de crisis bij scheepswerven, dat juist de verkoop van elektrische boten, of het ombouwen naar elektrisch of hybride aandrijven, hen duidelijk hielp het hoofd boven water te houden.

 

Natuurlijk is er, als je alle regelingen bij elkaar optelt landelijk wel zo'n € 1 Mln direct subsidiegeld aan besteed. Een bijdrage die echter verhoudingsgewijs peanuts is, afgezet tegen de bedragen waarmee onze Overheid elektrische of hybride auto's fiscaal faciliteert.

 

* uitgedrukt in percentages van de totaal aantallen boten respectievelijk auto's, zie ook hierna.

 

Hoe heeft SEFF haar onderzoek gedaan?


SEFF als stichting neemt in de watersport een unieke plek in.
Ze is het aanspreekpunt in Friesland voor regionale en lokale overheden als het om elektrisch varen gaat. Zo'n zelfde positie heeft SEFF ook richting de georganiseerde watersport, de recreatie & jachtbouw sector, het watersport gerelateerd bedrijfsleven, natuur en milieu organisaties en de kenniscentra. Al deze geledingen zijn in het SEFF-bestuur vertegenwoordigd.

 

Vanuit haar spin in het web positie en de intensieve contacten met de branche is het voor SEFF goed mogelijk bij de verschillende betrokken partijen onderzoek te doen.

Natuurlijk volledig door haar te anonimiseren en in alle vertrouwelijkheid. Daarbij helpt het natuurlijk, dat SEFF als geen ander precies weet waar het over gaat.

 

Die partijen zijn producenten/importeurs van elektrische aandrijfsystemen, werven of gespecialiseerde installateurs die de elektrische aandrijvingen inbouwen althans verkopen aan de eindgebruiker.

Door zowel het onderzoek bij de producenten/importeurs, als bij diegenen die installeren/verkopen te doen ontstond als vanzelf een validatie van de uitkomsten.

 

 

Uitgerust met welke e-aandrijvingen zijn boten in het onderzoek meegenomen?

Behalve de kleine trollingmotoren alle motoren vanaf 1 kW.

 

Het meest recente door SEFF uitgevoerde onderzoek beschrijft de situatie tot december 2014. In onderstaande tabel maken wij aanvullend een schatting naar de situatie per medio 2016, waarbij wij ons mede baseren op eigen waarnemingen in de markt. Alle door ons aangevulde getallen eindigen op een 0.

 

De onderzoek resultaten:

 

Tijdvak Totaal Outboard Inboard Friesland
Medio  2011   4.699  2.620  2.080    855
Ultimo 2012   6.044  3.340  2.700 1.147
Ultimo 2013   7.328  4.030  3.300 1.462
Ultimo 2014   9.138  4.570  4.570 1.849
Ultimo 2015 11.000  6.050  4.950 2.300
Medio  2016 12.000  6.600  5.400 2.700

 

SEFF stelde zich bij haar oprichting in 2008 ten doel te zorgen voor 3.000 elektrische boten in Friesland per ultimo 2015. Die doelstelling zal, als we naar bovenstaande cijfers kijken, eind dit jaar wel gehaald kunnen worden.


Hoe verhoudt elektrisch varen zich tot het elektrisch rijden?


In Nederland zijn er naar grove schatting 380.000 met een motor aangedreven pleziervaartuigen.

Als 12.000 daarvan een elektrische of hybride aandrijving hebben betekent dat: 3,15 % van het totaal aantal boten.

 

In Nederland rijden er zo'n 8 miljoen auto's, daarvan zijn zo'n 90.000 Hybride en/of vol-elektrisch aangedreven, dus maar 1,125 % van het totaal.

 

Elektrisch aandrijven komt dus bijna drie keer vaker voor bij boten dan bij auto's.

 

Maar als je bedenkt dat van de 12.000 boten er maximaal 1.000 plug-in hybride zijn, dan varen er dus 11.000 boten vol-elektrisch = 2,9 % van het totaal aantal motorisch aangedreven boten.

Op de weg zijn er 80.000 voertuigen als plug-in hybride en rijden er maar 10.000 vol-elektrisch = 0,125 %

Vergelijk je deze twee percentages dan doet elektrisch varen het 23 keer beter dan elektrisch rijden.


Wij vinden dit een verbluffend goed resultaat!

 

© 2016 Platform voor Elektrisch & Hybride Varen

      Tekst en foto's:      Anton Schiere

      Bron Courtesy:       SEFF


©2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly